نیمه لخت شدن آتش نشانها به نفع موسسات خیریه

از سال 1993، آتش نشان های استرالیایی تصاویر نیمه لخت شان را در یک تقویم سالانه می گذارند و با فروش آنها، تاکنون نزدیک به دو نیم میلیون دلار کمک برای موسات خیریه جمع آوری کرده اند.

 

More from مرد روز

هشت عکس هفته

بسیجی امریکایی در اطراف مرز مکزیک و امریکا، مشغول نگهبانی برای جلوگیری...
بیشتر بخوان