نیمه لخت شدن آتش نشانها به نفع موسسات خیریه

از سال 1993، آتش نشان های استرالیایی تصاویر نیمه لخت شان را در یک تقویم سالانه می گذارند و با فروش آنها، تاکنون نزدیک به دو نیم میلیون دلار کمک برای موسات خیریه جمع آوری کرده اند.

 

More from مرد روز

بیماری که وادارم کرد فکر کنم پیغمبر هستم

روزی که باور کردم پیغمبر هستم خانه ام را ترک کردم و...
بیشتر بخوان