کاریکاتور روز – اخلاق جنسی مردان

مردان بد نیستند. وحشی و غیرقابل کنترل نیستند. یاد گرفتند از قوانین و اخلاق پیروی کنند. در واقع، اکثر اخلاق و قوانین و مذاهب بشری را مردان ساخته اند و هر روز هم انسانتر می شوند. ولی رفتارشان در برابر زیبایی زنان، بهانه خوبی برای کاریکاتوریست ها است.

zuev russia exhibition kid-L

axinte romania car zagreb-L

Sergey Ermilov Sex shop (NXPowerLite)-L

086-L

 

http://www.bestcartoons.net/Various-Pics-and-Cartoons/Various-Cartoons-3/i-fwHVFF6

 

More from مرد روز