یکی از دلایل خیانت زنان، کاهش ارزش زناشویی مردان است

برای دانشمندان، تشخیص انگیزه مردان برای خیانت راحت بود. مردان برای تضمین هر چه بیشتر بقای خود و قبیله، طوری ساختمان ژنتیک شان برنامه ریزی شده بود که حتی بتوانند هر روز بیش از یک زن را حامله سازند.

اما برای محققین این معما وجود داشت که چرا زنان خیانت می کنند؟ آن هم وقتی که حتی با افزایش شریک جنسی، زنان نمی توانند در طی یک سال، از چندین مرد باردار شوند. بخصوص که ریسکِ عمل خیانت برای زنان خیلی خطرناکتر و حتی مرگبار است.

معمای خیانت زنان قبلا با فرضیه «ژن بهتر»  توجیه می شد. بر طبق این تئوری، زنان استراتژی دو گانه ایی برای زناشویی و باروری داشتند. زن از یک مرد برای تامین معاش و سرپناه استفاده می کرد ولی پنهانی از مرد دیگرکه ژن قویتر، سالمتر و البته جذابتر داشت باردار گردد.

اما مشکل این نظریه در آن است که نمی تواند بگوید چرا زنان، زندگی زناشویی که دارند را ترک می کنند؟ اما فرضیه جدیدتری وجود دارد به نام the mate-switching hypothesis یا «تغییر ارزش شریک زناشویی» که ادعا می کند زنان بر اساس ضرورت بقای نسل، خیانت می کنند.

تئوری « ارزش شریک زناشویی » می گوید زنان برای باروری، هزینه زیادی باید متقبل شوند. زنان ۹ ماه باید به نوزاد خود غذا بدهند. تا حدود چهار سال، کودک کاملا ناتوان را باید با خود حمل کنند. نیاز به حفاظت و مراقب دارند. زنان به این خاطر باید با دقت تمام و بر اساس « ارزش شریک زناشویی»، مرد زندگی و پدر فرزندان شان را انتخاب کنند

انسان های اولیه که در محاصره حیوانات درنده، جنگ قبایل و مرض ها و بلایای طبیعی بودند عملا نمی توانستند هیچ پیش بینی یا برنامه ریزی درازمدت برای  زندگی زناشویی داشته باشند. به همین خاطر، « ارزش شریک زناشویی» ثابت نبود.

برای مثال یک زن برای انتخاب شریک جنسی و پدر فرزندش باید مردی را که دسترسی به منبع غذایی داشت را انتخاب کند. اما وقتی همان مرد در حین شکار، صدمه جسمی می خورد و قدرت تهیه غذایش را از دست می داد  ارزش زناشویی اش برای بقای فرزند و همسر به شدت کاهش می یافت.

زنان پی بردند که تحت تاثیر انواع ماجراها و تصادفات طبیعی،  ارزش شریک زناشویی شان مدام در تغییر است. برای همین زنان یاد گرفتند که برای تضمین بقای خود و فرزندانش، هر موقع لازم بود دست به تغییر شریک جنسی بزنند یا به نوعی، خیانت کنند

 

Why women stray

https://aeon.co/essays/does-the-mate-switching-hypothesis-explain-female-infidelity

David Buss is professor of psychology at University of Texas, Austin. His work has been published widely in journals and he is the author of several books, including The Evolution of Desire: Strategies in Human Mating (new edition, 2016).

 

More from مرد روز
تفاوت جنسی زنان و مردان
مدتی پیش خانم سیندی مستون و دیوید باس، که هر دو از...
Read More