توجیه علمی خیانت زن

برای دانشمندان، تشخیص انگیزه مردان برای خیانت راحت بود. مردان برای تضمین هر چه بیشتر بقای خود و قبیله، طوری تنظیم شده بودند که بتوانند هر روز یک زن را حامله سازند و روز بعد یک زن دیگر …

اما برای محققین این یک معما وجود داشت که چرا زنان خیانت می کنند؟ آن هم وقتی که حتی با افزایش شریک جنسی، زنان نمی توانند در طی یک سال، از چندین مرد باردار شوند.

خیانت زنان غیرمعقولتر خواهد شد اگر تاکید کنیم که ریسکی که تقبل می کنند برای عمل خیانت، خیلی خطرناکتر و حتی مرگبار است. این معمای خیانت زنان قبلا با فرضیه «ژن بهتر یا  good genes hypothesis » توجیه می شد. بر طبق این تئوری، زنان استراتژی دو گانه ایی برای زناشویی و باروری داشتند. زن از یک مرد برای تامین معاش و سرپناه استفاده می کرد ولی پنهانی از مرد دیگرکه ژن قویتر، سالمتر و البته جذابتر داشت باردار گردد.

اما مشکل این نظریه در آن است که نمی تواند بگوید چرا زنان، زندگی زناشویی را ترک می کنند. فرضیه جدید یعنی the mate-switching hypothesis یا «تغییر شریک جنسی» با آنکه کمی فرصت طلبانه است ولی به هر حال شیوه رفتاری است که می تواند توضیح دهد زنان نیز بر اساس ضرورت های بقای نسل، خیانت می کنند.

مهمترین شیوه مقایسه در این تئوری « ارزش زناشویی یک فرد یا mate value » است. زنان برای باروری، هزینه زیادی باید متقبل شوند. 9 ماه باید به نوزاد خود غذا بدهند. تا حدود چهار سال، کودک حاصل از زناشویی را باید با خود حمل کنند. نیاز به حفاظت و مراقب دارند. زنان به این خاطر باید با دقت تمام و بر اساس « ارزش زناشویی یک فرد»، زندگی شان را رقم بزنند.

مشکل انسان های اولیه که در محاصره ترس از حیوانات درنده، ترس از انسان های درنده و حوادث و مرض های طبیعی بودند این بود که هیچ پیش بینی یا برنامه ریزی نمی توانستند داشته باشند. به همین خاطر، « ارزش زناشویی یک فرد»، ثابت نیست.

برای مثال یک زن برای انتخاب شریک جنسی و پدر فرزندش باید مردی را که دسترسی به منبع غذایی دارد انتخاب کند. اما وقتی همان مرد در حین تعقیب سریع یک شکار، پرت می شد و قدرت  تهیه غذایش را از دست می داد. از این نوع اتفاقات و خطرها مدام  ارزش زناشویی انسانها را کاهش می داد.

زنان پی بردند که تحت تاثیر انواع ماجراها و تصادفات طبیعی، مدام از ارزش شریک زناشویی شان کم می شد. برای همین زنان یاد گرفتند که برای تضمین بقای خود و فرزندانش، هر موقع لازم بود دست به تغییر شریک جنسی بزنند.

Why women stray

https://aeon.co/essays/does-the-mate-switching-hypothesis-explain-female-infidelity

David Buss is professor of psychology at University of Texas, Austin. His work has been published widely in journals and he is the author of several books, including The Evolution of Desire: Strategies in Human Mating (new edition, 2016).

 

More from مرد روز

توصیه های جنسی یک لزبین به مردها در باره زنان

[caption id="attachment_55037" align="aligncenter" width="644"] Image by © Jim Craigmyle/Corbis[/caption] زنان، موجودات زیبایی...
بیشتر بخوان
 • زیبا احمدپور

  نکنید با این توجیه ها خیانت نکنید بدجور چوبشو می خورید. حدا گوشمو پیچوند بدجور خدا و بنده خدا گوشمو پیچوندن. نکنید جان هر کس دوست دارید دل کسی رو نشکنید 40 سال نهایت اوج زندگی مشترکه دیگه نکنید به خاطر دنیای فانی ارزش نداره یک ثانیه دل پسری رو بشکنید

 • زیبا احمدپور

  نکنید با این توجیه ها خیانت نکنید بدجور چوبشو می خورید. حدا گوشمو پیچوند بدجور خدا و بنده خدا گوشمو پیچوندن. نکنید جان هر کس دوست دارید دل کسی رو نشکنید 40 سال نهایت اوج زندگی مشترکه دیگه نکنید به خاطر دنیای فانی ارزش نداره یک ثانیه دل پسری رو بشکنید

 • زیبا احمدپور

  دلایل
  متعددی داره که شامل بیماری هم میشه مثل تنوع طلبی یا بعضی از خانمها یا
  آقایون چون از شریک زندگیشون یا شریک جنسیشون خیانت دیدن در صدد انتقام بر
  میان ..بنظرم به تعداد افکار موجود در ذهن بشر میشه دلیل برا خیانت اورد

  به بهانه کار اقای دکتری رو رد میکنند به بهانه یکی نبودن شهر خیانت می کنند 8 ابان

 • khando mahvid

  خیانت هیچ گونه توجیه علمی یا غیر علمی ندارد جز زیاده خواهی و تنوع طلبی که امروزه بر اثر رواج زندگی مدرن و مصرف گرا متاسفانه زیاد دیده می شود