چین ساخت ماشین غیربرقی را ممنوع خواهد کرد

چین نه تنها بزرگترین بازار ماشین است بلکه بزرگترین خریدار ماشین های برقی است. دولت چین در آخرین اقدام تاثیرگذارش، اعلام کرده است برنامه ریزی های لازم صورت گرفته است تا به ممنوع کردن خرید و فروش و تولید ماشین های فسیل سوز برسیم..

قبل از چین، کشورهای انگلیس و فرانسه اعلام کرده بودند که تا ۲۰۴۰ به این هدف خواهند رسید. هند نیز اعلام کرده است تا ۲۰۳۰، از ساخت و خرید و فروش ماشین های گاز، بنزین و گازوئیل جلوگیری خواهد کرد.

نروژ اولین کشوری بود که در سال ۲۰۱۶ اعلام کرد همه ماشین های ساخت کشور، برقی خواهند شد.

اعلام ممنوع ساختن ماشین های غیربرقی توسط چین خیلی مهم  است چون از سال ۲۰۰۹، بزرگترین بازار جهانی مربوط به ماشین ها را در بر گرفته است.

با این اعلام رسمی، کمپانی های  ماشین سازی و سیستم تبلیغات شان، بر روی ماشین های برقی متمرکز خواهد شد. تلاش هایی که با هر نیتی باشد در نهایت به نفع  سیاره ما است که به نظر می رسد تحمل این همه آلوده سازی همراه با قطع درختان را ندارد.

 

China Just Announced It Is Also Planning a Future Ban on Fossil Fuel Cars

IMAGE SOURCE
Wikipedia

 

More from مرد روز
کلمه‌ایی که باعث شلیک بمب اتم در ژاپن شد
در اواخر جنگ جهانی دوم، امریکا در یک پیام تهدیدآمیز از ژاپن...
Read More