خرافات می تواند علمی و مثبت باشد

SUPERSTITION-630x472

 

جمله معروف « بزنم به تخته، مشکلات داره حل میشه» در بسیاری از فرهنگ های بشری از دیر زمان وجود دارد. قبل از آنکه به یکی از آخرین بررسی های علمی در باره این پدیده خرافی نگاهی بیفکنیم بد نیست  تکرار« بزنم به تخته» را در چند زبان دنیا مرور کنیم:

In English: knock on wood
In Hungarian: Hogy lekopogjam. (to knock it)
In Czech: Musím to zaklepat. (I have to knock it)
French. Touchons du bois
In Turkish:Tahtaya vur
In German: Auf Holz klopfen
In Arabic: دق الخشب
In Italian: tocchiamo ferro (let’s touch iron)
in Portuguese, bate/bata na madeira

عمومی بودن رفتار خرافاتی « زدن به تخته» در همه دنیا انگیزه کافی ایجاد کرده است تا تحقیقی علمی در این زمینه شکل بگیرد. بررسی فوق که در فصلنامه Journal of Experimental Psychology به چاپ رسید تاکید می کند که خود عمل ضربه زدن به تخته از نظر فیزیکی تاثیری در سرانجام یک ماجرا ایجاد نمی کند اما نقش واقعی آن در پرهیز از اتفاقی است که به نظر خودمان غیرعادی بوده است.

به عبارت دیگر افراد بعد از آنکه به طور مثال چندین سال رانندگی بدون تصادف داشته اند اگر حقیقت فوق را اعلام کنند این احتمال را می دهند که اتفاقی برای شان بیفتد. روانشناسان می گویند انسان اولیه به طور طبیعی فکر می کرد که جهان بر روی نظمی ایجاد شده است و اگر به خوب بودن اوضاع، مغرور شود دیر یا زود تنبیه خواهد شد.

کارهای خرافاتی نظیر « بزن به تخته» یا پشت مسافر آب پاشیدن و … در واقع پرهیز از نگرانی است که به ذهن خطور می کند. افراد اگر مثلا اعلام کنند چندین سال رانندگی بدون تصادف داشته اند این احتمال را می دهند که اتفاقی برای شان بیفتد. روانشناسان می گویند انسان اولیه به طور طبیعی فکر می کرد که جهان بر روی نظمی ایجاد شده است و اگر به خوب بودن اوضاع، مغرور شود دیر یا زود تنبیه خواهد شد.

در یکی از آزمایشها، گروه محقق از افرادی که همزمان در دو نقطه مختلف دنیا یعنی شیکاگو و سنگاپور در این سنجش شرکت کرده بودند خواسته اند که با پرتاب یک توپ، با حس خرافی شان مقابله کنند. هر دو گروه  بعد از یک ادعا نظیر اینکه مدتهاست مریض نشده ام با پرتاب توپ، قادر به رفع نگرانی و شکستن افسونی شدند که برای خود بافته بودند. خرافات نوعی امادگی روانی برای احتمالات ناگوار است

 

Sense and Superstition

http://www.nytimes.com/2013/10/06/opinion/sunday/sense-and-superstition.html?ref=opinion&_r=1&

image source

More from مرد روز
نفتعلی نخست وزیر بعدی اسرائیل
حزب میانه رو سکولار که بزرگترین حزب مخالف در مجلس اسرائیل می...
Read More