فریبا وفی نویسنده مطرح ایرانی در تورونتو


فریبا وفی نویسنده مطرح ایرانی امروز جمعه 18 آگوست ساعت 6:30 بعدازظهر در دانشگاه تورونتو در محل « هارت هاوس» سخنرانی خواهد کرد.

More from مرد روز
تصاویر مردان یورت که دیگر نیستند
 به امید داشتن مدیریتی برای وطن، که قدر مردان سرزمینش را بداند....
Read More