احساسات منفی خودمان را انکار نکنیم

دوره و زمانه ایی است که خود را مثبت و موفق نشان دادن یکی از هدف های اساسی افراد و حتی شرکت های بزرگ شده است. برای همین، انکار ضعف های شخصیتی و حتی مشکلات جسمی و روحی، شیوع یافته است.

بر اساس تحقیقات جدیدی که منتشر شده است پذیرش احساسات منفی نظیر تشویش، نگرانی و حتی خشم، می تواند به سلامت روحی و آرامش بیشتر افراد ختم شود.

همه ما هر روز با واقعیت های تلخ مواجه می شویم. عزیزان ما می میرند، تصادف می کنند، طلاق می دهند، سرطان می گیرند، بیکار می شوند ولی در فرهنگ عمومی از بام تا شام به مردم گوشزد می شود که فقط از شادی حرف بزنند و نپذیرند که مشکل دارند.

پذیرش قسمت های تاریک وجود ما به معنای تسلیم نیست. ما نمی توانیم از صاحبخانه بد و رئیس خسیس اداره ایی که در آن کار می کنیم ناراحت و خشمگین نباشیم. از داشتن این احساسات طبیعی و برخواسته از واقعیت های تلخ زندگی، احساس شرم و گناه نکنیم.

 

Accepting your darkest emotions is the key to psychological health
https://qz.com/1034450/accepting-your-darkest-emotions-is-the-key-to-psychological-health/

image source

Wallis For Wellness   

More from مرد روز

تعهد زناشویی در عصر ما

یک‌سال از انتشار کتاب «ریشه‌های سکس در ماقبل تاریخ» نوشته زوج محقق...
بیشتر بخوان