احساسات منفی خودمان را انکار نکنیم

بر اساس تحقیقات جدیدی که منتشر شده است اگر بپذیریم که احساسات منفی نظیر تشویش، نگرانی و حتی خشم گاهی وجود ما را احاطه می کند قدمی اساسی برای سلامت روحی و آرامشِ خود، برداشته ایم.

همه ما هر روز با واقعیت های تلخ مواجه می شویم. عزیزان ما می میرند، تصادف می کنند، طلاق می گیرند، سرطان می گیرند، بیکار می شوند ولی یک وواکنش عمومی ناگفته وجود دارد که از بام تا شام به مردم گوشزد می کند فقط از شادی حرف بزنند و نپذیرند که مشکل دارند.

پذیرش قسمت های تاریک وجود ما، به معنای تسلیم نیست. ما نمی توانیم از صاحبخانه بد یا رئیس خسیس اداره ایی که در آن کار می کنیم ناراحت و خشمگین نباشیم. از داشتن این احساسات طبیعی و برخواسته از واقعیت های تلخ زندگی، احساس شرم و گناه نکنیم.

ما ماشین نیستیم و بدون تردید اشتباه می کنیم یا اجازه می دهیم گاهی اوضاع بد یا بدشانسی ها و حتی نامرادی ها ما را تلخ و مایوس بسازد. در حقیقت، اگر تنش ها و غم های زندگی را ببینیم و سعی کنیم آنها را انکار نکنیم، می توانیم از تاثیرات عاطفی ناشی از اتفاق بد، سریعتر عبور کنیم.

 

Accepting your darkest emotions is the key to psychological health
https://qz.com/1034450/accepting-your-darkest-emotions-is-the-key-to-psychological-health/

image source

Wallis For Wellness   

More from مرد روز
دلایل بعضی زنان برای مجرد ماندن
1- من یکبار عاشق شدم کافی است زنانی که تجربه عشق به...
Read More