کاریکاتورهای روز – کرونا و بازگشایی مدارس

آموزش و پرورش همه کشورها نگران بازگشایی مدارس هستند. دانش آموزان دوره ابتدایی، وضعیت شان از بقیه نامشخص تر است. خیلی از کشورها فکر نمی کنند بچه های زیر ۱۱ سال اصلا قادر به نگهداری ماسک روی صورت شان در ساعات مدرسه باشند برای همین آن را لغو کرده اند.

تحقیقات نشان داده است دانش آموزان با وجود آنکه شانس ابتلای شان به کرونا خیلی پایین است ولی ناقل خوبی برای کرونا هستند.

شهر برلین در آلمان به محض باز کردن مدارس، شاهد شیوع کرونا در ۴۱ مدرسه بوده است و به ناگزیر تصمیم گرفتند تا مدارس را تا اطلاع ثانوی ببندند.

Alfredo Martirena
Mahnaz Yazdani

More from مرد روز
مهاجرین تازه امریکایی شده
در طی ۱۰ سال گذشته ۶ میلیون و ۶ صدهزار نفر از...
Read More