نقاش ونزوئلایی و تصورش از سکس

نقاش و گرافیست ونزوئلایی Ricardo-Fernandez تصویر فرشته گونه از زن دارد. سر به زیر و محجوب و معلق بین زمین و هوا ولی یکی از کارهایش یک تصور رویایی از آمیزش مرد و زن است که در ادامه همان کارها، قراواقعی و بهشت گونه به نظر می رسد.

More from مرد روز
کاریکاتور روز – ترامپ حق 99 درصدی ها را از 1 درصدی ها می گیرد
دانلد ترامپ کاندید ریاست جمهور محافظه کاران امریکا، خودش یک میلیاردر است...
Read More