نقاش ونزوئلایی و تصورش از سکس

نقاش و گرافیست ونزوئلایی Ricardo-Fernandez تصویر فرشته گونه از زن دارد. سر به زیر و محجوب و معلق بین زمین و هوا ولی یکی از کارهایش یک تصور رویایی از آمیزش مرد و زن است که در ادامه همان کارها، قراواقعی و بهشت گونه به نظر می رسد.

More from مرد روز

در هر لحظه، حداقل ۵۰ میلیون انسان روی زمین مست هستند

1 - اولین باغ وحش ها که مجموعه ای از جانوران شکار شده...
بیشتر بخوان