نقاش ونزوئلایی و تصورش از سکس

نقاش و گرافیست ونزوئلایی Ricardo-Fernandez تصویر فرشته گونه از زن دارد. سر به زیر و محجوب و معلق بین زمین و هوا ولی یکی از کارهایش یک تصور رویایی از آمیزش مرد و زن است که در ادامه همان کارها، قراواقعی و بهشت گونه به نظر می رسد.

More from مرد روز

چرا در رابطه زناشویی پرخاش و دعوا می تواند باشد

یک توقع قدیمی در زندگی های زناشویی هست که بسیاری از رابطه...
بیشتر بخوان