آزمایش ناسا برای کج کردن راه یک سنگ آسمانی

ناسا در حال برنامه ریزی برای روزی است که پی ببریم یک سنگ آسمانی قرار است به زمین اصابت کند. آزمایشی که مقدمات اولیه و هدفش نیز شناسایی شده است.

ناسا می خواهد با پرتاپ سفینه کوچکی به اندازه یک یخچال که سرعتی معادل ۹ برابر سرعت گلوله دارد آن را به یک سنگ آسمانی با پهنای ۱۶۰ متر بزند.

دو سنگ آسمانی ۸۸۰ و ۱۶۰ متری Didymos که کوچترشان، به دور سنگ بزرگتر می چرخد در سال ۲۰۲۲ و بعد نزدیکتر از همیشه در سال ۲۰۲۴ از کنار زمین رد خواهند شد. این دو سنگ آسمانی جزو منظومه شمسی خودمان می باشند  و مثل زمین به دور خورشید می گردند.

   توضیح کامل برنامه ناسا  

تکنیکی که دانشمندان ناسا بر آن تکیه می کنند « تاثیر ضربه سریع» می باشد و چون تاکنون آزمایشی صورت نگرفته است دقیقا نمی شود محاسبه کرد که تاثیر آن چقدر خواهد بود. چون رسیدن به عدد صحیح،  نیاز به دانستن وزن حجمی هر سنگ آسمانی دارد.

دانشمندان ناسا امیدوارند ضربه یک سفینه کوچک با سرعت زیاد بتواند برای لحظاتی، از سرعت سنگ مورد نظر بکاهد و خود این خدشه، شاید سنگ آسمانی کوچکتر را از مدار جاذبه سنگ بزرگتر برهاند. اتفاقی که باعث تغییر مسیر سنگ فوق خواهد شد.

 

NASA Is Planning an Asteroid Deflection Test Mission in Case The Unthinkable Happens

What is NEOWISE

More from ماهان طباطبایی
عنکبوتها به کمک الکتریستهِ محیط، صدها کیلومتر پرواز می کنند
روزانه بیش از ۴۰ هزار رعد و برق در آسمان سیاره ما...
Read More