چرا تئوری توطئه وجود دارد

بعضی ها معتقدند فرود آمدن آپولو بر روی ماه که تقریبا در یک قدمی زمین است یک دروغ است. شاهزاده دایانا توسط «ام آی سیکس» انگلیس کشته شده و یا سقوط هوایپیمای رئیس جمهور لهستان، کار روس ها است. جوامع بشری توسط انجمن های سری کنترل می شوند. پیدایش ایدز و حمله 11 سپتامبر هم که جای خود دارد…

تئوری توطئه همیشه وجود خواهد داشت چون به نظر یکی از آخرین تحقیقات منتشر شده در« فصلنامه اروپایی روانشناسی اجتماعی» بعضی افراد نمی توانند خود را در برابر اتفاقات، بدون جواب بینند. میل به روشن بودن وضعیت باید در ذهن بعضی ها شکل بگیرد.

محققین لهستانی و امریکایی معتقدند نیاز برای داشتن جواب برای هر پدیده، بعضی ها را وا می دارد به جواب های ساده ولی به ظاهر قطعی پناه ببرند.

700 لهستانی در این تحقیق شرکت داشتند. آنها برای مثال با دو خبر مربوط به سقوط بوئینگ مالیزیایی که تا مدتها اثری از خود برجای نگذاشته بود و هواپیمای آلمانی که توسط کمک خلبان به سقوط کشیده شده بود روبرو شدند. نتایج سنجش نشان داد هر چه خبر و اتفاق، مشکوک تر و دلیلش نامشخص تر باشد رسیدن به جواب برخاسته ازیک تئوری توطئه بیشتر می شود.

بعضی از انسانها تحمل تردید و بی جوابی را ندارند. آنها هر طور شده باید یک نقشه در ذهن خود بیافرینند که تعریف قاطعی از اتفاقات بدهد. ذهن افرادی که به تئوری توطئه تن می دهند معتاد جواب هستند.

 

Study: The personal need to eliminate uncertainty predicts belief in conspiracy theories

The study, “Addicted to answers: Need for cognitive closure and the endorsement of conspiracy beliefs“, was also co-authored by Aleksandra Cichocka and Malgorzata Kossowska.

Image Source

https://www.davidwolfe.com/4-conspiracy-theories-true/

More from ترجمه‌ی محمد رادفر

رابطه کوکائین، قدرت و فساد

 بیش از صدسال پیش، مورخ انگلیسی « بارُن جان آکتون» این اصطلاح...
بیشتر بخوان
 • چالش

  باز هم خوبه همین بعضی ها دنبال دلیل میگردند. وگرنه بعضی ها هر چیزی را بدون دلیل می پذیرند خیلی وقتها به خاطر تنبلی ذهنی و هوش پایین و در کل به عنوان یک انسان فاقد نیاز به چالش و به عبارت دیگر گوسفندوارانه.
  کسانی که کمتر اعتماد میکنند مشکلات کمتری تولید می کنند نسبت به کسانی که هر تفکری را وارد ذهن خود کرده یا میکنند بدون بررسی ضعف های ان …
  من فکر می کنم نویسنده این مقاله دچار یک ذهن تقلیدی میباشد تا تحقیقی و یک نوع تنبلی ذهنی که اشتیاق فراونی دارد به پذیرش افکار عموم به شکل طوطی وارانه. و در توهم خود اگر این سبک فکر کردن را ترویج دهد میتواند استراحت بیشتری به ذهن خود بدهد و ذهنش را به تعطیلات طولانی مدت روانه کند.
  قدرت هیچگاه معلق و تصادفی نیست که هوش جمعی بتواند ان را از اتفاق …هدایت کند. نیاز و منفعت افرادی بدون وجدان این ضمینه را فراهم می کند که کسانی جای قبلی ها بر روی صندلی قدرت نشسته و با جان و مال همین اکثریت گوسفند عشق بازی کنند. در ضمن کنترل هوش جمعی نه به خاطر اعتقاد یا اهداف بلند مدت بلکه بر اساس نیاز ها و شدت ان نیازها انجام میشود.
  این مسایل را هم با گرد نبودن زمین و این چرندیات قاطی نکن