ساعت فرودگاه و مردی که هر دقیقه را نقاشی می کند

طراح معروف هلندی Maarten Baas  آدم عجیبی  و خارق العاده ایی است.  او حتی آثارش را به نحوی عرضه می کند که به عادت  ختم نشود. او یکدفعه از صحنه فعالیت هنری می گریزد و چند سال کاری عرضه نمی کند و بعد با مجموعه زیادی از آثار جدید، به گالری ها معروف جهان می رود.


طرح اولیه ساعتی بزرگ که یک نفر در طی لحظات واقعی، عقربه های هر دقیقه را نقاشی می کند در سال ۲۰۰۹ ، در یکی از گالری های میلان، نمایش داده شد. چند سال بعد، فرودگاه  آمستردام از وی خواسته است اثر فوق را به صورت یک ساعت واقعی برای شان تهیه کند.

او این بار ویدئوی مردی را تهیه کرد که عقربه دقیقه یک ساعت دیواری بزرگ را یک به یک نقاشی می کند تا زمان به طور واقعی طی شود . نمایش ویدئو از درون قاب ساعت واقعی است، زمان کشیدن یک دقیقه هم واقعی است و عملا یک ساعت دیجیتال توام با حرکت مکانیکی گذر زمان، یکجا گرد آمده اند.

 

Man Painting the Minutes by Hand

http://www.slate.com/blogs/the_eye/2016/07/07/martin_baas_giant

_real_time_clock_at_schiphol_airport_features_a_man_painting.html

 

More from مرد روز
تزییناتی برای عضو خصوصی زنان
این مد جدید گویا از اسکاتلند شروع شده است و زنان  این...
Read More