گوریل ها چاره ای ندارند جز اینکه غیرتی باشند

در خانواده میمون سانان و از جمله بشر، سه نوع تاکتیک برای بارور ساختن تخمکِ مونث ها ایجاد شده است.

گوریل های نر با جثه عظیم شان، کوچکترین بیضه را دارند و رقم اسپرمی که تولید می کنند خیلی پایین است اما قدرت تسلط شان بر رفتار سایر گوریل های مذکر می تواند کمبود اسپرم شان را جبران سازند. به عبارتی دیگر، گوریل امکان رقابت سایر گوریل های نر را در نطفه خفه می کنند و عملا حرمسرا دارند. گوریل در حقیقت، چاره ای ندارد جز اینکه غیرتی باشد.

تخمک گذاری مونث، زمان مشخصی ندارد. برای همین اگر امکان انتقال روزانه مقدار زیادی اسپرم وجود داشته باشد یعنی اینکه شانس به آن نری می رسد که اسپرم بیشتر در نزدیکی تخمک ها قرار می دهد …

گوریل بیضه کوچکی دارد و نمی تواند هر روز به مقدار زیاد اسپرم تولید کند تا در رقابت موفق باشد. ناگزیر، فقط از مونث های حرمش با قدرت بازو دفاع می کند تا مبادا نرهای دیگر …

شامپانزه ولی برعکس گوریل، رقابت اسپرم ها برایش حیاتی است. قبیله شامپانزه بزرگتر است و شامپانزه های نر و ماده بدون هیچ محدودیتی با افراد قبیله سکس دارند. برای همین است که بیضه شامپانزه نر به نسبت بدن و سنگینی شان، 15 برابر بزرگتر از گوریل است. شامپانزه اگر می خواهد ژن خودش را منتقل کند باید هر روز با ارقام میلیاردی، اسپرم بسازد و مدام آنها را در نزدیکترین فاصله با تخمک ماده ها قرار دهد.

ما انسان ها هم در مسابقه و جنگ اسپرم ها برای دسترسی به تخمک شرکت داریم. ما ظرفیت ساختن حدود 250 میلیارد اسپرم را هم داریم ولی بیضه میمون ها که مرکز اسپرم سازی است از ما و گوریل ها بزرگتر است. در حقیقت ما از نظر قرار و مدارهای تولید مثل، در بینابین هستیم.

بشر همه وسایل و قابلیت های رقابت را به عنوان یک حیوان دارد ولی از حدود ٧٠ هزار سال پیش از حیوان بودن كامل، فاصله گرفته است و شگردهای جدید انسانی برای زاد و ولد و کار و زندگی ایجاد کرده است. ما به کمک قانون ازدواج، اخلاق، رفتارهای بیرون از اراده طبیعت را انجام می دهیم.

ما ازدواج را برای کنترل رفتار جنسی خود و زنان اختراع کردیم. ما قوانین مدنی و حقوق مدنی برای تعیین رفتار و رقابت جنسی مان تهیه کرده ایم.

خیلی از ما انسانها البته هنوز بخش بزرگی از رفتار جنسی مان را به دست بخش حیوانی مان می سپاریم و همه جنگ ها، حرص و طمع و خیانت و چندهمسری و … باقیمانده از دوران حیوانی ما است. ولی هر روز که می گذرد کنترل بیشتری بر حیوانیت مان پیدا می کنیم. ممنون

Why Are 250 Million Sperm Cells Released During Sex?

http://www.livescience.com/32437-why-are-250-million-sperm-cells-released-during-sex.html?li_source=pm&li_medium=most-popular&li_campaign=related_test

 

More from مرد روز

زن و مُد، مرد و ورزش

می‌توان به‌درستی، همه ماجرای استقبال از مد توسط زنان و دلبستگی مردان...
بیشتر بخوان