تاکتیک گوریل، شامپانزه و انسان برای پدر شدن


در خانواده میمون سانان و از جمله بشر، سه نوع تاکتیک برای بارور ساختن تخمکِ مونث ها ایجاد شده است.

۱- غیرت گوریلی – نرهای این گروه از میمون سانان عظیم الجثه هستند ولی کوچکترین بیضه را در مقایسه با شامپانزه و انسان دارند و رقم اسپرمی که تولید می کنند خیلی پایین است. برای همین گوریل نر چاره ای ندارد جز اینکه غیرتی باشد و امکان تولید مثل سایر گوریل های نر را در نطفه خفه کند.

تخمک گذاری گوریل مونث، زمان مشخصی ندارد. برای همین گوریل نر چون نمی تواند به اندازه کافی اسپرم تولید کند و به ماده های گروه منتقل کند ناچار به کنترل ماده ها و ایجاد حرمسرا هستند.

۲- بی غیرتی شامپانزه –  تعداد اعضای قبیله شامپانزه بزرگتر است و شامپانزه های نر و ماده بدون هیچ محدودیتی با افراد قبیله سکس دارند. شامپانزه نر اگر بخواهد پدر شود باید هر روز با ارقام میلیاردی، اسپرم بسازد و مدام واژن میمون های ماده را با اسپرم خودش پر نگه دارد. برای همین است که بیضه شامپانزه نر به نسبت بدن و سنگینی شان، ۱۵ برابر بزرگتر از گوریل است.

۳- انسان بی غیرت ولی متعصب – ما از گوریل بیشتر اسپرم می سازیم پس ضرورتی ندارد به اندازه گوریل غیرتی باشیم. اما در ضمن مثل شامپانزه باید برای افزایش شانس پدر بودن، سکس بیشتری داشته باشیم. در حقیقت ما از نظر قرار و مدارهای تولید مثل، در بینابین بین غیرت و بی غیرتی هستیم. ما مردان ظرفیت ساختن تا حدود ۵۰۰ میلیارد اسپرم را هم داریم  و بیضه انسان که مرکز اسپرم سازی است حدود دو برابر و نیم  بزرگتر از گوریل می باشد. اما  ۶ برابر  کوچکتر از شامپانزه ها…

بشر همه وسایل و قابلیت های رقابت را به عنوان یک حیوان دارد ولی از حدود ٧٠ هزار سال پیش از حیوان بودن، فاصله گرفته است و شگردهای جدید انسانی برای زاد و ولد و کار و زندگی ایجاد کرده است. ما به کمک قانون ازدواج، سکس زن را کنترل کردیم تا مطمئن باشیم که کدام مان کدام تخمک را باردار می سازیم.

خیلی از ما انسانها البته هنوز بخش بزرگی از رفتار جنسی مان را به دست بخش حیوانی مان می سپاریم و همه جنگ ها، حرص و طمع و خیانت و چندهمسری و … باقیمانده از دوران حیوانی ما است ولی اما هر روز که می گذرد کنترل بیشتری بر حیوانیت مان پیدا می کنیم

 

Why Are 250 Million Sperm Cells Released During Sex?

http://www.livescience.com/32437-why-are-250-million-sperm-cells-released-during-sex.html?li_source=pm&li_medium=most-popular&li_campaign=related_test

 

More from مرد روز
عکاس آلمانی و ثبت بدن لخت افراد عادی
عکاس آلمانی « جو شواب» برای گرفتن تصاویر سبکِ «بدن لخت» به...
Read More