تاکتیک گوریل، شامپانزه و انسان برای پدر شدن

۱- غیرت گوریلی – نرهای این گروه از میمون سانان، کوچکترین بیضه را در مقایسه با شامپانزه و انسان دارند و مقدار اسپرمی که تولید می کنند خیلی پایین است. برای همین گوریل نر چاره ای ندارد جز اینکه غیرتی باشد و امکان تولید مثل سایر گوریل های نر را شدیدا کنترل کند.

چون تخمک گذاری گوریل مونث، زمان مشخصی ندارد و گوریل نر نمی تواند به اندازه کافی اسپرم تولید کند ناچار به کنترل ماده ها و ایجاد حرمسرا است.

۲- بی غیرتی شامپانزه –  تعداد اعضای قبیله شامپانزه بزرگتر است و همه شامپانزه های نر و ماده قبیله بدون هیچ محدودیتی با هم سکس دارند. شامپانزه نر اگر بخواهد پدر شود باید هر روز با ارقام میلیاردی، اسپرم بسازد و مدام واژن میمون های ماده را با اسپرم خودش پر نگه دارد. برای همین است که بیضه شامپانزه نر به نسبت بدن شان، ۱۵ برابر بزرگتر از گوریل است.

۳- انسان بی غیرت ولی متعصب – ما از گوریل بیشتر اسپرم می سازیم پس ضرورتی ندارد به اندازه گوریل غیرتی باشیم. اما در ضمن مثل شامپانزه باید برای افزایش شانس پدر شدن، سکس بیشتری داشته باشیم. در حقیقت ما از نظر قرار و مدارهای تولید مثل، در بینابین غیرت و بی غیرتی هستیم. بیضه انسان که مرکز اسپرم سازی است حدود ۲ برابر و نیم  بزرگتر از گوریل می باشد. اما شش برابر  کوچکتر از شامپانزه ها…

بشر البته از حدود ٧٠ هزار سال پیش، از حیوان بودن، فاصله گرفته است و  هر روز که می گذرد کنترل بیشتری بر حیوانیت مان پیدا می کنیم

Why Are 250 Million Sperm Cells Released During Sex?

http://www.livescience.com/32437-why-are-250-million-sperm-cells-released-during-sex.html?li_source=pm&li_medium=most-popular&li_campaign=related_test

More from مرد روز
عکس روز – تجمع ژاپنی‌ها در صومعه‌ها برای دعای خوشبختی
ژاپنی‌ها در هفته اول ژانویه به صومعه‌ها رفتند تا دعای خوشبختی در...
Read More