عکس هایی برای روز پدر

پدران را فراموش نکن در اینستاگرام، فقط تصاویر زیبا از لحظات زندگی پدران و فرزندان دستچین نمی کند. تصاویری که برگزیده شده نشان می دهد که مرد موجودی احساسی است. از پدر بودنش احساس افتخار می کند و تعهد بخشی از مرام مردانه است. مرد از حس محافظ بودن، نیرو می گیرد و …

http://www.boredpanda.com/dont-forget-dads/

More from مرد روز
گوگل و حقایق جالب – ۲۰
موبایل ها  ۱۸ برابر آلوده تر از دستگیره در دستشویی های مردانه هستند. بیمار...
Read More