کاریکاتور روز – ترامپ

ترامپ اگر با کارهای احمقانه اش زمین را از بین نبرد، باعث یک اتحاد بشری جدید و غیر رسمی می شود. باعث افزایش شعور عمومی می شود.

Image Source

https://www.cartoonmovement.com/s?q=Trump

More from ونداد زمانی

آهو خردمند و نقاشی های فارغ از لذت زندگی

[caption id="attachment_43405" align="aligncenter" width="885"] خردمند - بوش[/caption] بازیگر تئاتر و سینمای ایران...
بیشتر بخوان