کاریکاتور روز – ترامپ

ترامپ اگر با کارهای احمقانه اش زمین را از بین نبرد، باعث یک اتحاد بشری جدید و غیر رسمی می شود. باعث افزایش شعور عمومی می شود.

Image Source

https://www.cartoonmovement.com/s?q=Trump

More from ونداد زمانی

اندیشه فروید خیلی اخلاقی است

برعکس شایعات زیادی که در باره فروید و افکارش وجود دارد نظریات...
بیشتر بخوان