کاریکاتور روز – ترامپ

ترامپ اگر با کارهای احمقانه اش زمین را از بین نبرد، باعث یک اتحاد بشری جدید و غیر رسمی می شود. باعث افزایش شعور عمومی می شود.

Image Source

https://www.cartoonmovement.com/s?q=Trump

More from ونداد زمانی
2014 گرمترین سال جهان شناخته شده است
بسیاری از مراکز علمی رسما اعلام کرده اند که سال 2014 لقب...
Read More