کاریکاتور روز – ترامپ

ترامپ اگر با کارهای احمقانه اش زمین را از بین نبرد، باعث یک اتحاد بشری جدید و غیر رسمی می شود. باعث افزایش شعور عمومی می شود.

Image Source

https://www.cartoonmovement.com/s?q=Trump

More from ونداد زمانی

هر چهار ثانیه یکی از کتاب هایش به فروش می رسد

نویسنده انگلیسی داستان های پلیسی و تعقیب و گریز Lee Child شخصیت قیصرگونه...
بیشتر بخوان