کاریکاتور روز – ترامپ

ترامپ اگر با کارهای احمقانه اش زمین را از بین نبرد، باعث یک اتحاد بشری جدید و غیر رسمی می شود. باعث افزایش شعور عمومی می شود.

Image Source

https://www.cartoonmovement.com/s?q=Trump

More from ونداد زمانی

اصطلاحات معروف روانشناسی – خودِ واقعی، خودِ مصنوعی

روانشناسی یکی از با ارزشترین اختراعات جامعه بشری است. قدرت اصلی اش...
بیشتر بخوان