استفان هاوکینگ: بشر وارد مرحله جدید تکامل شده است

استفان هاوکینگ معتقد است تکامل طبیعی برای جدا شدن انسان از بقیه پستانداران، حدود ۳ میلیون سال طول کشیده است. به نظر او در این مدت به طور ِتقریبی حدود ۳ میلیون قدم ریز تغییر یا اطلاع جدید، به ژن ما اضافه شده است. به عبارتی تمثیلی، در طی این میلیونها سال، بشر هر سال یک قدم کوچک تکاملی برداشته است.

به نظر او، برتری های صنعتی که بشر از ۳۰۰ سال پیش به آن دست یافته است تکامل طبیعی انسان را وارد مرحله سریعی کرده است که مساوی با میلیونها و حتی میلیاردها قدم ریز در هر سال، می باشد.

او می افزاید اگر به شروع حیات در زمین برگردیم می بینیم قدمت حیات حدود سه و نیم میلیارد سال است. اما تمدن انسانی و گردآوری تکنیک معاش، از حدود ۱۰ هزار سال پیش شروع شده است.

هاوکینگ می گوید همه دستاوردهای بشردر طی ۱۰ هزار سال اخیر فقط یک « فاز انتقالی دانش در خارج از بدن» بوده است چون مجموعه بیکران دانش به درون ژن ما منتقل نشده است.

استفان هاوکینگ معتقد است در یک چشم انداز وسیعتر،  می توان باور داشت که انباشت دانش عظیم که از ۵۰ سال پیش به اوج خود رسید به بشر فرصت داد تا به « فاز انتقال دانش به داخل ژن»» بیاندیشد. اما با این مسیری که هاوکینگ از تکامل بشر ترسیم کرده است ما وارد مرحله « طراحی تکامل توسط انسان» شده ایم.

او معتقد است بشر می تواند وارد مرحله دستکاری، تعمیر و تصحیح ژن بشر شود. در شروع به کشف ژن هایی ناقص که مسبب بیماری ها هستند نائل می گردیم. تا قدم به قدم به کشف ترکیباتی از ژن ها و اعمال شان مسلط گردیم. به عبارتی دقیق تر می توانیم ژن های سازنده رفتارهای غریزی و حتی نحوه و کیفیت شعور انسان را به کنترل خودمان در آوریم.  ما حتی می توانیم ژن هایی که فرمان مرگ را حمل می کنند را نیز کنترل کنیم

اگر بشر قادر به طراحی مجددِ ژن انسانی گردد و از خطر خودنابود سازی رهایی یابد می تواند به کمک ماشین های باشعور، بنیان ملکولی مبتنی بر DNA را تغییر دهد. همانطوری که قبلا، سیستم تکاملی DNA، جایگزین سیستم های ساده تر و قدیمی تر شده بود.

 

Stephen Hawking: “Humans Have Entered a New Stage of Evolution”

http://www.dailygalaxy.com/my_weblog/2009/07/stephen-hawking-the-planet-has-entered-a-new-phase-of-evolution.html

 

More from ونداد زمانی

فیلم ابد و یک روز و قصه Dysfunctional Family

فیلم خوش ساخت و نفسگیر « ابد و یک روز» انگار مو...
بیشتر بخوان