هفت خان برای داشتن بدن ورزیده و ورزشکار

back squat

۱- هر فردی که فکر می کند آمادگی جسمی خوبی دارد باید بتواند دو برابر وزن خود را بر پشت شانه ها، در حالت زانوی خمیده، نگه دارد

این توانایی مهم است چون اگر کمرِ قدرتمندی در حالت زانوهای خمیده داشته باشید به این معنی است که ماهیچه های اصلی دور ران و باسن خوبی نیز دارید. پاهایی که دو برابر وزن بدن را در حالت نیم خیز تحمل کنند برای هر موقعیت دشوار، آماده خواهند بود.

bench press

۲- هر فرد ورزیده باید قادر باشد در حالت درازکش با روشِ وزنه زدن روی سینه،  ۱۰ بار وزنه ایی به سنگینی بدن خودش را بلند کند

pullups

۳- باید بتوانید ۱۵ مرتبه بدن تان را بر روی بارفیکس بالا بکشید

خیلی ها می تواننند با تکیه بر ماهیچه های بازو و پشت شان، دو سه باری خود را بالا بکشند ولی ۱۵ بار یعنی اینکه همه نقاط بدن از ماهیچه های قدرتمند برخوردار هستند.

TURKISH GETUP

۴- بلند کردن یک وزنه به اندازه نصف سنگینی بدن، از طریق روش « برخاستن ترکی»

این روش، آشکار کننده تعادل اصلی بدن می باشد. هر چه تعادل بدن در حین برخاستن توام با حمل  یک وزنه سنگین بیشتر باشد بدن با استقامت تر و متعادل تری دارید.

پارو طنابی

۵- بتوانید طناب پارو را در ۵۰۰ متر و در طی ۹۰ ثانیه بکشید

اکثر تمرینات و حتی ورزش های سخت، در مدت زمان کوتاه و معمولا زیر ۲۰ ثانیه انجام می شود ولی به دست آوردن این زمان و مسافت، حکایت از شش های قوی دارد.

پارو طنابی

۶- اگر بتوانید  طناب پارو را در طول ۲۰۰۰ متر و در طی ۷ دقیقه بکشید

۷- باید بتوانید ۱۰ کیلومتر را در ۵۰ دقیقه بدوید

بسیاری از افراد شاید در یکی از این موارد بالا، قادر به گذراندن امتحان باشند ولی برای یک بدن ورزیده و کامل ورزشی، همه موارد بالا را باید بتوانند انجام دهید.

این سطح از آمادگی جسمی و هفت ازمون آن، بیشتر از یک ورزش گاهگاهی است. برای همین شرایط ذکر شده برای همه افراد مناسب نیست.

 

 

Can’t Claim To Be Fit Unless You Can Pass These 7 Tests BY BOBBY MAXIMUS

http://www.menshealth.com/fitness/seven-step-fitness-test/slide/1

More from مرد روز
محله هنرمندان تورونتو
محله کنزینگتون مارکت تورونتو از ۱۷۰ سال پیش محل زندگی مهاجران فقیر...
Read More