هفت شرط برای داشتن بدن ورزیده و ورزشکار

مدیر یکی از معروفترین باشگاه های ورزشی به نام Gym Jones می گوید به نظر من ۲۰ استاندارد وجود دارد که هر فرد به آن دست یابد از ۹۹ درصد بشر روی زمین، آمادگی جسمی بیشتری دارد. اما این ۷ شرط، اساسی تر از بقیه هستند:

۱- هر فرد ورزیده که فکر می کند آمادگی جسمی خوبی دارد باید بتواند دو برابر وزن خود را بر پشت شانه ها، در حالت زانوی خمیده، نگه دارد

back squat

این توانایی مهم است چون اگر کمرِ قدرتمندی در حالت زانوهای خمیده داشته باشید به این معنی است که ماهیچه های اصلی دور ران و باسن خوبی نیز دارید. پاهایی که دو برابر وزن بدن را در حالت نیم خیز تحمل کنند برای هر موقعیت دشوار، آماده خواهند بود.

۲- هر فرد ورزیده باید قادر باشد در حالت درازکش با روشِ وزنه زدن روی سینه،  ۱۰ بار وزنه ایی به سنگینی بدن خودش را بلند کند

bench press

۳- بالا کشیدن بدن بر روی بارفیکس برای ۱۵ دفعه

pullups

خیلی ها می تواننند با تکیه بر ماهیچه های بازو و پشت شان، دو سه باری خود را بالا بکشند ولی ۱۵ بار یعنی اینکه همه نقاط بدن از ماهیچه های قدرتمند برخوردار هستند.

۴- بلند کردن یک وزنه به اندازه نصف سنگینی بدن، از طریق روش « برخاستن ترکی»

TURKISH GETUP

این روش، آشکار کننده تعادل اصلی بدن می باشد. هر چه تعادل بدن در حین برخاستن توام با حمل  یک وزنه سنگین بیشتر باشد بدن با استقامت تر و متعادل تری دارید.

۵- اگر بتوانید طناب پارو را در ۵۰۰ متر و در طی ۹۰ ثانیه بکشید

پارو طنابی

اکثر تمرینات و حتی ورزش های سخت، در مدت زمان کوتاه و معمولا زیر 20 ثانیه انجام می شود ولی به دست آوردن این زمان و مسافت، حکایت از شش های قوی دارد.

۶- اگر بتوانید  طناب پارو را در طول ۲۰۰۰ متر و در طی ۷ دقیقه بکشید

پارو طنابی

۷- باید بتوانید ۱۰ کیلومتر را در ۵۰ دقیقه بدوید

بسیاری از افراد شاید در یکی از این موارد بالا، قادر به گذراندن امتحان باشند ولی برای یک بدن ورزیده و کامل ورزشی، همه موارد بالا را باید بتوانند انجام دهید.
این سطح از آمادگی جسمی و هفت ازمون آن، بیشتر از یک ورزش گاهگاهی است. برای همین شرایط ذکر شده برای همه افراد مناسب نیست.

 

 

Can’t Claim To Be Fit Unless You Can Pass These 7 TestsAre you truly in shape?BY BOBBY MAXIMUS

http://www.menshealth.com/fitness/seven-step-fitness-test/slide/1

More from مرد روز

سه آزمایش ساده برای شناخت سلامت جسمی

همه ما در دوره های مختلف زندگی و به دلایل مختلف رو...
بیشتر بخوان