عرضه آجیل شب عید با اقساط ۴ ماهه – ویژه فرهنگیان

تاسف انگیزترین بخش این تصویر، فاصله درآمد و مصرفِ مردان و زنانی است که آموزش و پرورش فرزندان این مرز و بوم به عهده آنها است.

برگرفته از تویئتر

بالاخاه (@dimneh)

More from مرد روز
تظاهرات طرفداران حمل اسلحه در امریکا
ایالت ویرجینیا به خاطر داشتن یک استاندار ضد اسلحه، شاهد تظاهرات چند...
Read More