مرد روز ابزارساز است

More from مرد روز

از تک سلولی تا بچه مارمولک در ویدئوی ۶ دقیقه‌ای

در این ویدئوی فشرده ۶ دقیقه ای شاهد تقسیم یک سلول و...
بیشتر بخوان