چرا اکثر اخبار بد هستند

اخبار مثبت در باره بهتر شدن زندگی بشر جایی برای ابراز وجود ندارند چون برعکس اتفاقات ناگوار و بد، یکباره صورت نمی پذیرند.

نگاهی به اخبار هر روزه بیاندازید می بینید همه رسانه ها در مسابقه ای که هر لحظه سریعتر می شود، ناچارند تازه ترین خبر و اتفاق را گزارش کنند. کدام هواپیما سقوط کرد. کدام قطار از ریل خارج شد. کدام سیل و زلزله ایجاد گشت. کدام بمب منفجر شد. اخباری که اصرار دارد نشان دهد این ساعت و این لحظه چه اتفاقی افتاد.

رسانه ها در این وضعیت سراسیمه شده، نمی توانند از اخبار خوب بگویند چون تحول و پیشرفت زندگی بشر، در یک  روز و ساعت خاص به وقوع نمی پیوندد. این تناقض فقط مشکل رسانه ها نیست. سیستم آموزشی همه کشورها نیز، شیوه بررسی برای تشخیص پیشرفت را به معلمان نمی آموزند.

این روزها، مهمترین پشتیبان واقعیت تحول اجتماعی بشر، آمارها هستند که در فصلنامه های تحقیقی دانشگاه های سراسر زمین، اطلاعات متنوع بومی و جهانی را در تمامی جوانب گرد می آورند.

فرهنگ روزنامه نگاری معاصر با شتاب سیری ناپذیر به ارسال تازه ترین و هیجان انگیز ترین خبر می پردازد. برای همین، فرصت معرفی و تشریحِ توسعه و پیشرفت را ندارد. چون تحول اجتماعی بشر هیجان انگیز و لحظه ایی نیست.

نمودار آماری که در ادامه متن خواهید دید توسط دانشگاه اکسفورد تهیه شده است و حدود 200 سال از توسعه و تحولِ مثبت زندگی بشر در زمینه افزایش سواد و بهداشت و استاندارد زندگی را ثبت کرده است.

لطف کنید در بین هیاهوی مرگ و انفجار و قتل و شارلاتان بازی های منعکس شده، با کمی حوصله، نگاهی بیاندازید به مسیر پر افتخاری که بشر با تلاش زیاد برای همنوعان ایجاد کرده است.

1 – در بخش قرمزِ نمودار می بینیم که بیش از 90 درصد بشر در سال 1820 میلادی در فقر مطلق می زیست و در طی 200 سال بعد به پایین ترین رقم ممکن یعنی حدود 10 درصد رسیده است

share-world-population-in-extreme-poverty-absolute

2-  200 سال پیش از هر 10 کوک زیر 5 سال فقط 6 تای شان زنده می ماندند. این رقم در سال گذشته به به بیش از 9 نفر از هر  10خردسال رسیده است.

global-child-mortality-timeseries

3 – در همان دوره زمانی، یعنی از حدود 200 سال پیش، فقط 10 درصد بشر توانایی خواندن و نوشتن داشت. اما این آمار در حال حاضر به 85 درصد بشر باسواد رسیده است

literate-and-illiterate-world-population

4- در طی 200 سال گذشته، شانس زندگی در اجتماعاتی که حقوق فردی انسان بیشتر رعایت می شود مدام افزایش یافته است.

world-pop-by-political-regime

A history of global living conditions in 5 charts by Max Roser
https://ourworldindata.org/a-history-of-global-living-conditions-in-5-charts/

More from مرد روز
امریکا بیش از ۳۰۰ هزار میلیونر دارد
در مجموع امریکا 304,118 میلیونر دارد و کالیفرنیا با بیش از ۴۵...
Read More