هشت نقاشی از روسپیان در دنیای رویایی شان

روسپیگری از قدیمی ترین شغل های جامعه بشری بوده است. می گویند از چهار هزار سال پیش، بشر به مرحله ایی رسید که سکس را برای نیاز های بیشتر از تولیدمثل می خواست.

معمولا کسانی که به این شغل روی می آورند به خاطر فقر و ناچاری است ولی با همه تفاوت نظرها، می شود نگاه های متفاوت نسبت به روسپیان داشت. نقاش لهستانی الاصل مقیم امریکا « Natalia Fabia» سعی کرد یک دنیای رویایی برای آنها تجسم کند.

 

http://www.emptykingdom.com/featured/hooker-dreamscape/

http://nataliafabia.com

More from مرد روز
آنچه که خوب است در باره ادوکلن مردانه بدانید
دقیق تر بخواهیم حرف بزنیم ۸۰ درصد ما مردان، معمولا از ادوکلن...
Read More