هشت نقاشی از روسپیان در دنیای رویایی شان

روسپیگری از قدیمی ترین شغل های جامعه بشری بوده است. می گویند از چهار هزار سال پیش، بشر به مرحله ایی رسید که سکس را برای نیاز های بیشتر از تولیدمثل می خواست.

معمولا کسانی که به این شغل روی می آورند به خاطر فقر و ناچاری است ولی با همه تفاوت نظرها، می شود نگاه های متفاوت نسبت به روسپیان داشت. نقاش لهستانی الاصل مقیم امریکا « Natalia Fabia» سعی کرد یک دنیای رویایی برای آنها تجسم کند.

 

http://www.emptykingdom.com/featured/hooker-dreamscape/

http://nataliafabia.com

More from مرد روز

سه نکته علمی تکاملی اندام تناسلی مردان

عضو تناسلی همیشه بیدار اعضای تولید مثلِ مردان هر چه بیشتر کار...
بیشتر بخوان