هشت نقاشی از روسپیان در دنیای رویایی شان

روسپیگری از قدیمی ترین شغل های جامعه بشری بوده است. می گویند از چهار هزار سال پیش، بشر به مرحله ایی رسید که سکس را برای نیاز های بیشتر از تولیدمثل می خواست.

معمولا کسانی که به این شغل روی می آورند به خاطر فقر و ناچاری است ولی با همه تفاوت نظرها، می شود نگاه های متفاوت نسبت به روسپیان داشت. نقاش لهستانی الاصل مقیم امریکا « Natalia Fabia» سعی کرد یک دنیای رویایی برای آنها تجسم کند.

 

http://www.emptykingdom.com/featured/hooker-dreamscape/

http://nataliafabia.com

More from مرد روز

پسران آبی – دختران صورتی

عکاس کره ای ساکن امریکا JeongMee Yoon می گوید با دیدن علاقه...
بیشتر بخوان