ده اختراع بامزه 2016

در کنار همه اختراعات و اکتشافاتی که در سال 2016 به ثبت رسیده است بخشی نیز بامزه و عجیب هستند. تعدادی از آنها حتی شانس تولید برای بازار و ماندن در زندگی روزمره را نیز خواهند داشت:

crazy-inventions-12
ترازوی کمربندی – The Weight Watch Belt
odd-inventions-4
درون ظرف چیزی در حد یک دقیقه بگوئید و مخاطب تان هر بار که در آن را باز می کند بشنود  – The Otopot
crazy-inventions-25
قیچی مخصوص برش پیتزا
picmonkey-collage-3
در اتاق یا اداره که تبدیل به میز پینگ پنگ می شود
picmonkey-collage
بالش بغل کردن – Hug Me Pillow
picmonkey-collage-2
هم لباس بچه هم تی برای کف اتاق – Baby Mop
توست کردن نان با تلفن همراه
توستر تلفنی – The Toasteroid
odd-inventions-9
گرامافونی که روی هوا می چرخد – Levitating Turntable
picmonkey-collage-5
بالش سفری – The NodPod
به جای زنگ ساعت، بوی قهوه و دشت و جنگل و نان گرم، بیدارتان کند - sensorwake, OLFACTORY
به جای زنگ ساعت، بوی قهوه و دشت و جنگل و نان گرم، بیدارتان کند – sensorwake, OLFACTORY

The oddest inventions of 2016

30 Weird And Awesome Inventions