ده اختراع بامزه 2016

در کنار همه اختراعات و اکتشافاتی که در سال 2016 به ثبت رسیده است بخشی نیز بامزه و عجیب هستند. تعدادی از آنها حتی شانس تولید برای بازار و ماندن در زندگی روزمره را نیز خواهند داشت:

crazy-inventions-12
ترازوی کمربندی – The Weight Watch Belt
odd-inventions-4
درون ظرف چیزی در حد یک دقیقه بگوئید و مخاطب تان هر بار که در آن را باز می کند بشنود  – The Otopot
crazy-inventions-25
قیچی مخصوص برش پیتزا
picmonkey-collage-3
در اتاق یا اداره که تبدیل به میز پینگ پنگ می شود
picmonkey-collage
بالش بغل کردن – Hug Me Pillow
picmonkey-collage-2
هم لباس بچه هم تی برای کف اتاق – Baby Mop
توست کردن نان با تلفن همراه
توستر تلفنی – The Toasteroid
odd-inventions-9
گرامافونی که روی هوا می چرخد – Levitating Turntable
picmonkey-collage-5
بالش سفری – The NodPod
به جای زنگ ساعت، بوی قهوه و دشت و جنگل و نان گرم، بیدارتان کند - sensorwake, OLFACTORY
به جای زنگ ساعت، بوی قهوه و دشت و جنگل و نان گرم، بیدارتان کند – sensorwake, OLFACTORY

The oddest inventions of 2016

30 Weird And Awesome Inventions

 

More from مرد روز
شش کاریکاتور در باره تکامل بشر
مهم نیست معتقد به تحول انسان از میمون سانان هستید یا تحول...
Read More