توقعات مردانه در اتاق خواب

مدام می شنویم که ما مردان افراد احساساتی نیستیم و دقت کافی در باره عواطف طرف مقابل نشان نمی دهیم. ولی یکی از همکاران مجله سلامت زنان آقای Clint Carter در یک مقاله خطاب به زنان، به مواردی اشاره می کند که به خوبی معرفِ ویژگی های عاطفی ما مردان است.

1

1- عکس العمل زنان

برای یک مرد تجربه جالبی نیست اگر در حین هماغوشی، متوجه شود او باید همه حرکات و تصمیمات را بگیرد و طرف مقابل فقط آنجا است که ببیند حرکت و عمل بعدی چه خواهد بود. برای یک مرد خیلی جالب است بفهمد طرف مقابلش در بستر، چقدر از خود هیجان نشان می دهد و مشتاق اتفاقی است که هر دو انتظار دارند بوجود بیاید.

2 – منفعل بودن

اگر یک زن در بستر فقط دراز بکشد و هیچ واکنشی نشان ندهد اولین سئوالی که به ذهن می رسد این است که مشکل چیست؟ چرا از لخت بودن شان، در کنار ما راحت نیستند.

3 – چشمان شما

می خواهیم در چشمان شان ببینیم که کنجکاو بدن ما هستند، به ما و بدن ما نگاه می کنند. اما اگر متوجه شویم که سرشان را پایین انداخته اند و نگران چگونه دیده شدن بدن خودشان هستند و یا به در و دیوار می نگرند… شاید خودشان ندانند ولی پرهیز نگاه شان ما را از حس و حرارتی که می خواهیم همراه با آنها ایجاد شود دور می سازد. ما واقعا می خواهیم از حالت نگاه شان به شوق و هیجان شان پی ببریم.

4 – تنفس

ما به دنیال این نیستیم که بفهمیم آیا دهان شان بدبو است با وجود آنکه امیدواریم خوشبو باشد اما منظور سنگین شدن و متفاوت شدن دم و بازدمِ معمولی شان است. ما توقع نداریم که مثل یک دونده به نفس بیفتند بلکه می خواهیم نفس شان را روی گردن و بدن مان حس کنیم. می خواهیم  به آرامی زیر گوش ما نجوا کنند.  می خواهیم بفهمند بیتابی مان برای اتفاقی که قرار است بیفتد عاطفی است.

5- آمادگی قبلی

این توقع وجود ندارد که سکسی ترین لباس زیر را بپوشند یا همه بدن شان را مومک بکشند ولی خیلی خوب است متوجه شویم کارهایی می کنند که نشان می دهد همبستری با ما را در ذهن شان مرور کرده اند.

 

What Men ALWAYS Notice About You During Sex
http://www.womenshealthmag.com/sex-and-love/men-notice-during-sex?utm_source=womenshealthmag.com&utm_medium=Outbrain&utm_content=topbox

منبع تصویر

Daily Mail 

More from مرد روز
آیا جهان‌های موازی وجود دارند
کل ماجرا از وقتی شروع شد که کوانتم فیزیک از اوائل قرن...
Read More