کاریکاتور روز – مردی که عاشق گل بود

Ljubljana
More from مرد روز

در آوردن «سنگ دیوانگی» از سر آدمهای افسرده

 گوگل و حقایق جالب: ۱-  در قرن ۱۵ میلادی، این اعتقاد عمومی...
بیشتر بخوان