بهترین روش ترک سیگار، ترک یکباره است

پاکت سیگارتان را اگر قصد ترک کردن دارید در مشت تان مچاله کنید و به درون ظرف آشغال بیاندازید. چون بر اساس یکی از آخرین تحقیقات در دانشگاه اکسفورد، ترک سریع و ناگهانی، بهترین راه مقابله با اعتیاد به سیگار است.

در این بررسی، گروهی که نیت ترک سیگار داشتند را مد نظر قرار دادند تا ببینند شانس مقابله با مصرف سیگار در بین شان چقدر است.

در طی چهار هفته اولی که از تلاش برای ترک سیگار گذشته بود آنهایی که یکباره ترک کردند 25 درصد بیشتر آز آنهایی که تصمیم داشتند قدم به قدم ترک کنند، سیگار کشدن را تعطیل کردند. در ادامه و بعد از شش ماه، درصدِ موفقیت آنهایی که به یکباره دست از سیگار کشیدن برداشتند به 42 درصد نیز رسید.

شانس ترک سیگار به صورت کم کشیدن های تدیجی، کمتر از قطع ناگهانی است چون از نظر روانی، فشار بیشتری به ترک کننده های تدیجی وارد می شود. چون بدن آنها باید هم رنجِ کم کشیدن ها را تقبل کند هم مدام هوس سیگار کند و در ضمن مدام نگران باشد از اینکه یک روز می آید که نباید اصلا  سیگار بکشد.

اما افرادی که یکباره ترک می کنند با وجود سختی های  اولیه، از آرامش ذهنی که حامیِ ضروری ترک سیگار است برخوردارمی شوند. چون کارشان شبیه این است که یک سربالایی خیلی سخت را در می نوردند و بعد، مسیر تزکیه و شستشوی جسمی را پی می گیرند.

 

The Best Method to Quit Smoking Forever BY CHRISTA SGOBBA
http://www.menshealth.com/health/quit-smoking-for-good?utm_source=HLH03&utm_medium=email&smartcode=YN_0005368785_0001579011

مقالات بیشتر برای ترک سیگار
منبع تصویر

wolf-island.org