کاریکاتور روز – چرا برج پیزا کج شد

ay-dogan-1992-317-cobar-pisa-l

More from مرد روز
سلفی‌های شاد زوج‌های طلاق گرفته
  مدتی است که رسم سلفی گرفتن در دفترخانه طلاق شیوع یافته...
Read More