کاریکاتور روز – چرا برج پیزا کج شد

ay-dogan-1992-317-cobar-pisa-l

More from مرد روز
عکس های غمگین از زندگی شهری
عکاس امریکایی Alec Dawson به نقل قولی از کافکا تکیه می کند که...
Read More