کاریکاتور روز – چرا برج پیزا کج شد

ay-dogan-1992-317-cobar-pisa-l

More from مرد روز

عکس روز – اخراج حوا از بهشت اولیه

[caption id="attachment_73957" align="aligncenter" width="1024"] by Lukasz Wierzbowski[/caption]   http://www.emptykingdom.com/featured/lukasz-wierzbowski-3/
بیشتر بخوان