کاریکاتور روز – امان از مردان

ay-dogan-1992-317-cobar-pisa-l

More from مرد روز

طبل جنگ همیشه پر سر و صدا ترین است

بخش بزرگی از تاریخ اجتماعی بشر با جنگ و تقدس به جنگ  همراه...
بیشتر بخوان