کاریکاتور روز – چرا برج پیزا کج شد

ay-dogan-1992-317-cobar-pisa-l

More from مرد روز

ورزش صبحگاهی مردانه در قرن 19

 یک جوان قدکوتاه لاغراندام فرانسوی به نام  Adrian Peter Schmidt که در ضمن...
بیشتر بخوان