کاریکاتور روز – چرا برج پیزا کج شد

ay-dogan-1992-317-cobar-pisa-l

More from مرد روز

نقاشی های دلشاد کننده از پدر و دختر

نقاش اوکرائینی Snezhana Soosh مادر یک پسر 9 ساله است ولی همیشه حسرت...
بیشتر بخوان