فرق مذهب ژاپنی‌ها با مذاهب ابراهیمی

header_essay-zazen-monk_jsouteyrat-8277

مذاهب ابراهیمی یهودی، مسیحی و مسلمان از سه رفتار مشابه پیروی می کنند ۱- عضویت در این سه مذهب با وجود آنکه خدای شان یکی است انحصاری است یعنی یا باید مسیحی باشید یا مسلمان یا یهود  ۲- مومنین هر سه مذهب موظف هستند به اجرای نماز و روزه و شرکت در مراسم هفتگی  ۳- هر سه مذهب ابراهیمی دارای سلسله مراتب هستند که تشکیل شده است از خدا، فرشتگان، پیامبر، معصومین، کشیشان و در نهایت مومنین.

ژاپنی ها اما نمونه بسیار متفاوتی از تعریف مذهب، اعتقاد شخصی و اعمال مذهبی را دارا هستند که درک آن  برای مومنین سه مذهب ابراهیمی و حتی سکولارهای اروپا، امریکا و بقیه دنیا دشوار است برای مثال  ۸۷ درصد ژاپنی ها اعلام کردند که عضو هیج مذهبی نیستند.

ژاپنی ها البته دو نوع مذهب یا اعتقاد را در جامعه خود به طور همزمان می شناسند و علاقه دارند « شینتوئیسم» که برای خود ۸۰ هزار صومعه دارد و  بودایی ها که بیش از ۷۵ هزار معبد در سراسر ژاپن دارند. اکثر ژاپنی ها بعضی از فریضه های هر دو مذهب را اجرا می کنند. دعا می خوانند و از آنها طلب برکت و شانس می کنند.

ژاپنی ها در ضمن نوعی تقسیم کار را در رفتار و اعمال مومنانه شان بین دو مذهب اصلی خود اجرا می کنند. زندگی قبل از مرگ ژاپنی ها به «شینتو» اختصاص دارد و بودایی ها به ماجراهای مرگ توجه نشان می دهد.

به عبارت دیگر یک کودک ژاپنی ممکن است در صومعه شینتو تبرک یابد. در جوانی با لباس عروسی مسیحیت ازدواج کند و مراسم کفن و دفنش به مدیریت بودایی ها باشد.

در نظرسنجی ها  فقط ۱۳ درصد ژاپنی ها معتقد به مذهب هستند اما در همه فستیوال ها و مراسم مذهبی و عیدهای اصلی هر دو مذهب اصلی کشور حضور پیدا می کنند. از یکطرف آمار نشان می دهد که در خانه های شان محفظه دعا و تبرک برای بت ها و ارواح هر دو مذهب را قرار می دهند و ازطرف دیگر فقط ۶ درصدشان معتقد به خدا هستند.

ژاپنی ها بیش از آنکه به یک مذهب باور داشته باشند به فریضه هایش عمل می کنند و سنت ها و مرام هایش را به جا می آورند چون فکر می کنند تعهد و توجه شان برای جامعه شان سلامت و برکت می آورد.

Religion without belief – Christopher Kavanagh

https://aeon.co/essays/can-religion-be-based-on-ritual-practice-without-belie

More from ماهان طباطبایی
هیپنوتیزم، جادو یا شیادی نیست
در بخش اول این مقاله از تجربه هیپنوتیزم شدن خودم گفتم آن هم...
Read More