پیغمبر جدید جهان، یک یهودی گی بی خدا و گیاهخوار

k-bigpic

پروفسور تاریخ دانشگاه اورشلیم Yuval Noah Harari دو کتاب مهم تاکنون نوشته است یکی در باره تاریخ بشر و دیگری در باره  آینده بشر … رشته تحقیقی اش در آغاز، تاریخ تحول ابزار جنگی بوده است ولی با قدرت تحلیلی بسیار زیادی که از خود بروز داده است خیلی سریع تبدیل به یکی از جامع ترین نظریه پردازان تاریخ بشر گشته است.

او معتقد است فرق اساسی ما با سایر حیوانات قدرت تعقل ما می باشد و همین خصیصه از حدود 12 هزار سال پیش، با ایجاد صنعت کشاورزی وارد مرحله تازه ای شد که مسیر رشد ذهنی و فرهنگی ما را تسریع کرد. در دوره تسلط بشر بر زمین های کشاورزی ما نه تنها بر بسیاری از جانوران غلبه کردیم بلکه بخش قابل توجهی از آنها را « خانگی» ساختیم  و به طرز بیرحمانه ایی مورد بهره برداری قرار دادیم.

او در کتاب تاریخ بشر Sapiens: A Brief History of Humankind توضیح می دهد که قدرت ذهنی که نصیب مان شد توانایی های ژنتیک ما را در مسیر تسلط هر چه بیشتر طبیعت سوق داد. ما با تکیه بر خدایان، قدرت نوشتن و سیستم «پول»، جوامع بزرگتری برپا ساختیم. به اعتقاد او در دوره طولانی و کندِ کشاورزی توانستیم زمینه های رشد ابزار جنگی را  فراهم کنیم.

مورخ اسرائیلی که  در یک خانواده سکولار بزرگ شده است گیاهخوار وگی است و علائقی نیز به تفکر ذن نشان می دهد  معتقد است که از 500 سال پیش، بشر قادر شد به کمک تکنولوژی  کشتیرانی و ابزار جنگی برتر، تمام کره زمین را در یک سیستم استعماری، متحد و مرتبط سازد. اتفاقی که باعث جمع اوری و تبادل دانش عمومی بشر شد. تحولی که توانست مسیر انقلاب علمی و صنعتی را در مدت کم طی کند.

Yuval Noah Harari در کتاب تاثیرگذار بعدی اش Homo Deus: A Brief History of Tomorrow که نگاهی به آینده بشر در روی زمین دارد معتقد است ما در انقلاب بعدی مان که خیلی هم به آن نزدیک هستیم قادر به کنترل مرگ و بیولوژی خود و طبیعت زمین خواهیم بود. رشد دانش کمی و کیفی، به نظر او، بشر را به محوطه جدید از شعور انسانی  می کشاند که « داده های اطلاعاتی» حرف اصلی را خواهند زد.

او یک پیامبر رسمی با ادعای ارتباط با هیچ نوع خدایی نیست ولی مثل همه پیغمبرانی که تمدن بشر تاکنون عرضه کرده است با خود هشدار یک رستاخیز نهایی برای نوع بشر نیز آورده است. او معتقد است سیاره زمین برای تحول « انسان» از دوره ایجاد انواع خدایان تا به خدایی رسیدن بشر، در آینده خیلی نزدیک، بهای سنگینی خواهد پرداخت. به همین دلیل شانس محو شدن نوع بشر در مرحله آخر تکاملش، کم نخواهد بود.

 

Sapiens: A Brief History of Humankind review – thrilling story, dark message

https://www.theguardian.com/books/2014/sep/21/sapiens-brief-history-mankind-review-yuval-noah-harari

Homo Deus: A Brief History of Tomorrow by Yuval Noah Harari review – chilling

https://www.theguardian.com/books/2016/sep/11/homo-deus-brief-history-tomorrow-yuval-noah-harari-review

Yuval Noah Harari: The age of the cyborg has begun – and the consequences cannot be known

https://www.theguardian.com/culture/2015/jul/05/yuval-harari-sapiens-interview-age-of-cyborgs

http://www.ynharari.com/

Yuval Noah Harari در ویکیپیدیا

منبع تصویر
Afflictor.com

More from ونداد زمانی

سکس بیشتر، بهتر نیست

خانم جوئن سیوِل، نویسنده‌ی ساکن واشنگتن، در کتاب خاطرات «من شکلات را...
بیشتر بخوان