نظر ارسطو و بقراط در باره رابطه ریش و اسپرم

b3b2eafe1c58c9ec14aefb9d294a04e6

شکی نیست که یونان باستان یکی از موثرترین دوره های رشد فکری بشر بوده است. اما چون در زمینه علوم تجربی امکانات و دانش شان بسیار محدود بوده است مدعی چیزهایی شده اند که این روزها غیرعادی و حتی خنده دار به نظر می رسد.  اجازه دهید گوشه ای از نظرات بقراط و ارسطو در باره ریش و مردانگی و قدرت جنسی مردان که توسط انتشارات دانشگاه شیکاگو منتشر شده است را توضیح دهیم.

بقراط یکی از معروفترین متفکرین آن دوره در کنار انواع نظریاتی که ارائه کرده است به طور کلی معتقد بود موی بدن انسانها و بخصوص ریش، نقش تعیین کننده ای در اثبات قدرت و برتری مردان دارد. به نظر بقراط، ریش مرد هر چه بیشتر باشد نشانه قدرت جنسی و حتی منطقی آن مرد است. دلیل اصلی این پر انرژی بودن ریش مردان نیز رابطه مستقیم با اسپرم مردان دارد.

اسپرم اگر به زهدان زن عرضه شود ایجاد کننده جنین است و اگر به سر مردان راه یابد نشانه موی بیشتر سر و صورت می باشد. دانشمندان یونان باستان معتقد بودند که زنان هم اسپرم تولید می کنند چون آنها هم مو در سرشان دارند ولی آنقدر قوی نیست که منجر به قدرت تولید مثل شود. به نظر دانشمندان یونان، اسپرم بعد از تولید در بدن، در سر انسانها ذخیره می شود.

ارسطو در این باره می گوید افزایش ریش به این دلیل است که انباشت بیش از حد اسپرم در سر باعث می شود از سر سرازیر شود و در صورت مردان خود را بروز می دهد. ماجرای حرکت اسپرم از سر به پایین در حین سکس صورت می گیرد و برای همین در دور چانه و یا سینه مردان نیز مدتی توقف می کند که باعث روییدن مو در آن قسمت ها می شود. بنابراین، مردانی که ریش زیاد دارند از اسپرم بیشتری برخوردار و به همان نسبت نیز انرژی جنسی شان بیشتر است.

ارسطو حتی فراتر می رود و مدعی می شود که برای همین است که افراد قبل از تجربه جنسی، کچل نیستند و در ضمن همه آنهایی که زیاد سکس دارند چون اسپرم ذخیره در سرشان تمام می شود کچل می شوند.

 

Harper magazin/dec2015 – page 17 -18

Of Beards and Men

THE REVEALING HISTORY OF FACIAL HAIR

منبع تصویر

https://www.pinterest.com/pin/487092515919343791/

 

More from ماهان طباطبایی
کارهایی که ما مردان یواشکی مرتکب میشویم
۱- بعضی وقتها ما مردان می توانیم و می خواهیم که فقط...
Read More