تانتارا یا سکس معنوی چیست

از نزدیک به نیم قرن پیش با ساخته شدن قرص ضدحاملگی و دسترسی همگانی به کاندوم، سکس به عمل تفریحی، عاطفی و حتی معنوی تبدیل شده است.

mindbodygreen.com-Couple-Tantra

بشر به خودش اجازه داد تا به سکس بیشتر از یک عمل مکانیکی و رفتار هورمون ها بنگرد. در طی دهها سال گذشته «تانتارا» به عنوان یکی از راه های معنوی برای  رابطه و معاشقه جنسی جای خود را در روابط زوج ها باز کرد.

قرار رابطه جنسی تانتارا در حرمت بخشی به بدن، تاکید بر تماس عاطفی و مقدس شمردن عمل سکس می باشد. مهمتر از همه اینکه نیت اصلی همخوابگی، رسیدن به اوج جنسی نیست.

تانتارا روش دقیقا خاصی ندارد ولی در کارگاه های که در اروپا و امریکا گذاشته می شود و معمولا تحت سرپرستی فردی که سابقه تمرکز ذهنی، یوگا و اندیشه ذن دارد صورت می گیرد. نیت اصلی رسیدن به حس مشترک معنوی از رابطه جنسی است … بیشتر از همه، ترکیبی از حرکات یوگای دو نفره و پوزیشن های سکسی است. ترکیبی که با مدیتیشن و سایر تکنیک ها، به زوج ها فرصت می دهند به کشف بدن خود و شیوه های جدیدتری از لذت جنسی دست یابند بدون آنکه به ارگاسم برسند.

Tantara یا مجموعه رفتار و ارزش های جنسی نشات گرفته از فلسفه شرقی٬ از دهه ۶۰ قرن بیستم توسط متفکرینی همچون Georg Feuerstein و Margot Anand به نسل های معاصر غرب و بقیه دنیا معرفی شد. رشد محبوبیت سراسری یوگا و تکنیک های تمرکز ذهن و ریاضت های همراه آن نیز به مجموعه اخلاق جنسی جدید راه پیدا کرد.

tantara 4

tantrik_love

tantra 3

 

Georg Feuerstein و Margot Anand

More from ماهان طباطبایی