کاریکاتور روز – چرا در ملا عام به بچه ات شیر می دهی

چطور به خودت اجازه می دهی در ملا عام سینه هایت دیده شود؟

Cnk0D5OWEAACB43

More from مرد روز

کاریکاتور روز – دنیای دیجیتالی

کاریکاتوریست‌ها کارشان این است که انسان را به مسخره بگیرند. این روزها...
بیشتر بخوان