زندگی رو جمع بزنی میشه این

فیلمسازجوان انگلیسی Temujin Doran که کارهایش از استقبال خوبی برخوردار است فیلم 4 دقیقه ای ساخته است در باره خلاصه همه کارهایی که در طی زندگی انجام می دهیم:

چهارده دقیقه از زندگی مان سرشار از لذت واقعی خواهد بود. سه ماه مشغول لباس شستن هستیم. دو سال از عمر ما به دروغگویی می گذرد. …

پانزده ساعت از زندگی مشغول نوشتن امضای مان هستیم. پنجاه و یک روز از زندگی صرف این می شود که چه بپوشیم. دو روز عمر مان صرف گره زدن بند کفش می شود. شش هفته منتظر سبز شدن چراغ سر چهار راهها می شود.

سی سال از زندگی مان را با چشمان بسته در خواب هستیم. پنج ماه از زندگی را در دستشویی به سر می بریم. بیست و هفت ساعت از طول زندگی با درد فیزیکی سپری می شود.

پانزده ماه از زندگی صرف پیدا کردن چیزهایی که گم می کنیم می شود. هیجده ماه آن در صف ها تلف می شود. دو سال از اوقات زندگی ما در بی حوصله گی کامل  به سر برده خواهد شد.

یک سال از زندگی مان مشغول خواندن کتاب هستیم. دویست روز تمام را در حمام می گذرانیم و در مجموع  هفت ماه از زندگی مان را مشغول سکس هستیم. 67 روز از زندگی مان نیز سرگرم قلب شکسته مان هستیم

دو هفته از عمرمان صرف اندیشیدن به این سئوال می شود که چه اتفاقی بعد از مرگ می افتد. هفتاد و هفت ساعت گیج می زنیم. سه هفته از عمر ما صرف این تشخیص می شود که ما چه اشتباهاتی در زندگی داشتیم.

سه سال از زندگی، صرف قورت دادن غذا است. هیجده روز از عمر ما در زل زدن به درون یخچال می گذرد. چهار هفتهِ ما، صرف فکر کردن در باره این می شود که چطور از وقت مان بیشتر استفاده کنم. شش ماه زندگی فقط صرف دیدن تبلیغات می شود.

از لحظه لحظه عمرمان که بازپس گرفتنی نیست در حد توان به صورت مطبوع و خوشایند استفاده کنیم. نگذاریم دقایق و ساعات و روزها بدون هیجان، بدون شور و شعف از برابر ما بگریزند.

اطلاعات اعلام شده در فیلم از روی تحقیقات  و نوشته های درون این کتاب گردآوری شده است.

Sum: Forty Tales from the Afterlives

 

How You Spend Your Life

https://www.brainpickings.org/2016/01/26/sum-temujin-doran-david-eagleman/

More from ماهان طباطبایی
افلاطون و رسیدن به مرحله غم شیرین
اتفاق مهمی ۲۴۰۰ سال پیش در آتن افتاد که مسیر تحول بشر...
Read More