کاریکاتوریستِ رنج های زمین

کاریکاتوریست ایتالیایی Alessandro Gatto  متوجه همه مسائلی است که سیاره کوچک ما را رنج می دهد. کارهایش ساده و روان هستند. حرف و نیتش را نمی پیچاند. با این همه، تصاویری که خلق می کند برای مدتها در گوشه ذهن بینندگان جا خوش می کند.

27

Jitet-Koestana-Indonesia1

03

N.HOGEA2005.53-L

awarded grandprize gatto blind porto-L

GATTO-031

gatto-L

ir05.63 gatto-M

Legnica 2011 20-L

Alessandro Gatto Italy 55-M

AY.Dogan2007.07a-M

30

http://www.alessandrogatto.com/

 

More from مرد روز

۱۵ زن یوگای لخت در اینستاگرام

یوگای لخت در اصل نوعی از تمرین بدنی و ذهنی است که...
بیشتر بخوان
 • Soheil Zallaghi

  عالی بودن

 • «کارتونیستِ» رنج‌های زمین …
  «کارتونیستِ» ایتالیایی ..
  «کارتونیست» …
  این‌ها
  «کارتون» هستند، نه «کاریکاتور»، و کسی که «کارتون» می‌کشد «کارتونیست»، و
  کسی که «کاریکاتور» می‌کشد «کاریکاتوریست» خوانده می‌شود … چندی پیش در همین زمینه زیرِ یکی دیگر از فرسته‌هایتان برای شما این
  راستینه و دیدگاه‌ام را به گونه‌ی یادداشتی بسیار کوتاه، ولی درست و دَرخور و راست و رَسا
  و گویا و کارآ نوشتم [هرچند که پاسخ یا روایشی (توجیهی) بسیار شگفتی‌بَرانگیز و نارَوا و نپذیرفتنی از سوی شما گرفتم!] …