کاریکاتور روز – دعا، خیال، آرزو

More from مرد روز

شوخی زوج اسپانیایی با معماری شهرها

زوج معمار و نقاش اسپانیایی  Anna Devis and Daniel Rueda ، در طی سفرشان...
بیشتر بخوان