دلایل خودزنی بعضی انسان ها چیست

h_509131829_065ddd2ee6_b

برای خیلی از ما، دیدن یک انسان که خودش را زخمی می کند یا نقاط کوچکی از بدنش را می سوزاند یا حتی بدن خودش را به شکل های مختلف کبود می کند قابل درک نیست. ناهنجاری های فوق، بهت آور، ترسناک و اصلا از حیطه درک و شعورمان خارج است. بدتر از همه آنکه عکس العملی جز احساس دلسوزی و ترس نداریم چه برسد به اینکه قادر به کمک باشیم.

ولی واقعا چرا بعضی ها می توانند با بدن خود به صورت غیرقابل ملاحظه ای رفتار کنند؟ چه نیتی را دنبال می کنند و یا از چه مشکلی فرار می کنند؟  اجازه دهید به صورت اجمالی به 6 دلیل خود زنی و خودآزاری اشاره کنیم :

1-  پرت کردن حواس از یک فکر شدیدا ناگوار

بعضی وقت ها به دلایل مختلف روحی و روانی، درد و فشار آنقدر عظیم و غیرقابل تحمل است که یک درد کوچک فیزیکی نظیر زخم ناشی از لبه تیز چاقو یا حتی سوختگی موضعی با آتش سیگار می تواند یک شوک کوچک ایجاد کند تا حواس و توجه، برای لحظاتی به سمت درد فیزیکی کشیده شود.

2 – رها ساختن خود از یک مخمصه وحشتناک

تصور کنید یک نفر مدام و جدی، به فکر خودکشی است. این فرد برای شکستن حس وخیم و به بن بست رسیده، تن به زخمی کردن خود می دهد تا ابر سیاهِ مرگ و خودکشی برای مدتی، سایه سنگینش را از سرشان باز دارد.

3 –  تلاش برای دسترسی به یک حس فیزیکی به خاطر اینکه بدن شان دیگر هیچ احساسی را نمی تواند بروز دهد.    

مرگ ناگهانی عزیزان آن هم به طرز بسیار خشن در یک حادثه رانندگی یا مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن در کودکی، تحملش آنقدر سخت است که فرد مزبور چاره ای جز جدا ساختن کاملِ خاطره وحشتناک مزبور ندارد.

این جدایی و قطع هر نوع حس،  فرد را در یک حالت از خود بیخود شدن قرار می دهد که به سهم خودش، دردآور و غیرعادی است. خودزنی و انجام عملی که به آسیب فیزیکی بدن ختم می شود برای بعضی ها یک تصمیم درونی است تا بتوانند با فلج عاطفی که دچارش شدند روبرو گردند و خودشان را به حالت طبیعی برگردانند.

4 – بیان غیرمستقیم یا ایجاد نشانه برای احساس بسیار ناگواری که دارند ولی قادر به ابرازش نیستند.

بعضی افراد توانایی لازم برای نشان دادن درد و رنجی که تحمل می کنند را ندارند.  یاد نگرفته اند یا در وجودشان به دلایل مختلف پرورش نیافته است. بعضی ها به ناگزیر و به خاطر موقعیتی روحی و روانی که در آن قرار گرفته اند چاره را در نشان دادن رنج فیزیکی می بینند.

بعضی ها با خودزنی و خودآزاری غیرمستقیم می خواهند جلب توجه شدیدا مورد نیاز را به دست آورند. خودزنی برای به رحم آوردن دل فردی که وابستگی شدید به او دارند یکی از مثال ها می تواند باشد.

5 – تنبیه خودشان

بعضی ها به خاطر توهین های فیزیکی و روحی که توسط دیگران بر آنها اعمال می شود تن به این واکنش می دهند . این نوع اذیت شده ها چنان درگیر تاثیر مخرب اذیت کننده ها قرار می گیرند که خودشان را مستحق تنبیه می دانند و آن را بر خود روا می دارند.

6 – دستیابی به یک لذت که مثل یک جرقه خوشایند، بلافاصله بعد از خودزنی، ایجاد می شود

عده خاصی از آدمها به دلایل متفاوت روحی، روانی و خصلتی، به نوعی تجربه کمابیش لذتبخش معتاد می شوند. این نوع لذت های آنی، شبیه فرحبخشی و آرامش بعد از یک ورزش سنگین یا دوندگی نیز می تواند باشد. این نوع آدم ها حتما دلایل جدی تری از ناهنجاری های روانی و روحی نیز دارند که به نوعی پنهان شده است.

 

6 Reasons Why People Self-Injure

https://www.mentalhelp.net/articles/6-reasons-why-people-self-injure/

IMAGE SOURCE

http://www.healthyplace.com/abuse/self-injury/what-is-self-injury-self-harm-self-mutilation/

More from ماهان طباطبایی

هوش عاطفی یعنی توجه و تشخیص جزئیات

از  ۲۵ سال پیش که کتاب « هوش عاطفی -  Emotional Intelligence»...
بیشتر بخوان