خصوصیات افرادی که نباید به آنها اعتماد کرد

در دوره و زمانه ما، شرایط و موقعیت تقریبا برای خیلی ها ایجاد شده است که با انسان های بیشتری در طول زندگی آشنا شوند. ولی متاسفانه بر تعداد قلب‌های شکسته و سواستفاده‌ها نیز افزوده شده است. اجازه دهید به نقل از مجله « روانشناسی معاصر»،  بخشی از خصوصیات افرادی که نباید به آنها اعتماد کرد را مرور کنیم:

۱- آدم های غیرمطمئن مدام از شما تعریف می کنند به جای اینکه واقعا با شما گفتگو کند. آدمی که دوستی و آشنایی با شما برایش اتفاق جدی در زندگی اش است فقط از خوبی و زیبایی شما نمی گوید. او صمیمانه و واقعبینانه خصلت های خوب و بد شما را در حرف هایش بروز می دهد

۲-  آدم های مشکوک و نامطمئن از شما اعتماد می طلبند بدون اینکه آن را به دست آورده باشند.

۳- همه ما گاهی حقیقت ها را کتمان می کنیم یا بخشی از آنها را بیان می کنیم ولی افراد نامطمئن از دروغ به عنوان یک وسیله عمدی و برای نیت های مشخص استفاده می کنند.

۴- آدم های نامطمئن، بزرگ نمی شوند، تغییر نمی کنند یا خودشان را تصحیح نمی کنند. این نوع آدم ها مدام دنبال مقصر هستند.

۵- آدم های که اعتماد به آنها عاقلانه نیست معمولا نمی خواهند بپذیرند که مشکل یا ضعفی دارند. آنها طبیعتا با تاکید بر روی ضعف های شما، خود را آرام می کنند.

۶- انسان های که در طی آشنایی با شما مدام سعی می کنند اعمال شان را ناشی از اعتقادات مذهبی شان بدانند افراد مطمئنی برای ارتباط عاطفی و دوستی نیستند. آنها حتما حق دارند هر  نوع ایده معنوی و شخصی داشته باشند ولی وقتی از آن به عنوان مصونیت رفتار شخصی به کار می برند و مذهب را وسیله ایی برای توجیه رفتار نامساعدشان قرار می دهند افراد مطمئنی نیستند.

۷ – آدم هایی که نباید به آنها اطمینان کنیم مدام معذرت می خواهند و اعلام پشیمانی می کنند. ولی دریغ از کمترین تعهد برای تصحیح کار اشتباهی که از آنها سر می زند …

۸- آدم هایی که امکان فریب و سواستفاده از دیگران را دارند اغلب شان خودحق بین هستند. احساس می کنند بیشتر از دیگران می فهمند و قدرت تشخیص شان بیشتر است.

۹- ادم های مشکوک و نامطمئن، اصرار زیادی دارند که شما را کنترل کنند. مدام در حال تحمیل سلیقه و نظر و رفتار هایی هستند که خودشان با آن راحت هستند.

۱۰- آدم هایی که نسبت به دیگران مهربانی و حتی دلسوزی نشان نمی دهند معمولا آدم های مطمئنی برای ورود به زندگی شما نیستند.

 

 

The Top 10 Traits of Unsafe People

https://www.psychologytoday.com/blog/sense-and-sensitivity/201311/the-top-10-traits-unsafe-people

image source

Preach It, Teach It

More from ماهان طباطبایی

پورنو و کاهش ازدواج در مردان

آیا دید زدن به عکس و ویدئوی لختی، مردان را از ازدواج...
بیشتر بخوان