خصوصیات افرادی که نباید به آنها اعتماد کرد

اجازه دهید به نقل از مجله « روانشناسی معاصر»،  بخشی از خصوصیات افرادی که نباید به آنها اعتماد کرد را مرور کنیم:

۱- آدم های غیرمطمئن مدام از شما تعریف می کنند به جای اینکه واقعا با شما گفتگو کند.  یک دوست صمیمانه و واقعبینانه خصلت های خوب و البته بد شما را در حرف هایش بروز می دهد

۲-  آدم های مشکوک و نامطمئن از شما اعتماد می طلبند بدون اینکه آن را به دست آورده باشند.

۳- همه ما گاهی بخشی از حقیقت را بیان می کنیم یا گاهی دروغ مصلحتی می گوییم ولی افراد نامطمئن از دروغ به عنوان یک وسیله عمدی و برای نیت های مشخص استفاده می کنند.

۴- آدم های نامطمئن، بزرگ نمی شوند، تغییر نمی کنند یا خودشان را تصحیح نمی کنند. این نوع آدم ها مدام دنبال مقصر هستند.

۵- آدم های که اعتماد به آنها عاقلانه نیست معمولا نمی خواهند بپذیرند که مشکل یا ضعفی دارند. آنها با تاکید بر روی ضعف های شما، خود را آرام می کنند.

۶- انسان های که اعمال شان را بر اساس اعتقادات مذهبی شان تنظیم می کنند افراد مطمئنی برای دوستی نیستند. آنها حتما حق دارند هر  نوع  حس مذهبی شخصی داشته باشند بخصوص وقتی مذهب را وسیله ایی برای توجیه رفتار نامساعدشان قرار می دهند.

۷ – آدم هایی که نباید به آنها اطمینان کنیم مدام معذرت می خواهند و اعلام پشیمانی می کنند. ولی دریغ از کمترین تعهد برای تصحیح اشتباهی که از آنها سر می زند …

۸- آدم های فریبکار و سواستفاده چی، اغلب شان احساس می کنند بیشتر از دیگران می فهمند و قدرت تشخیص شان بیشتر است.

۹- آدم های مشکوک و نامطمئن، اصرار زیادی دارند که شما را کنترل کنند. مدام در حال تحمیل سلیقه و نظر و رفتار هایی هستند که خودشان با آن راحت هستند.

۱۰- آدم هایی که نسبت به دیگران مهربانی و حتی دلسوزی نشان نمی دهند معمولا آدم های مطمئنی برای ورود به زندگی شما نیستند.

 

 

The Top 10 Traits of Unsafe People

https://www.psychologytoday.com/blog/sense-and-sensitivity/201311/the-top-10-traits-unsafe-people

image source

Preach It, Teach It

More from ماهان طباطبایی
از دوران قدیم بشر به آدم فضایی‌ها فکر می‌کرد
در دوران انقلاب علمی اروپا در قرن ۱۵ و ۱۶ میلادی می...
Read More