ورزش صبحگاهی مردانه در قرن 19

schmidt

 یک جوان قدکوتاه لاغراندام فرانسوی به نام  Adrian Peter Schmidt که در ضمن نقاش و هنرمند هم بود در حین تمرین نقاشی از روی بدن مجسمه های یونانی، به فکرش خطور می کند که چطور اندام مناسب مردانه بوجود می آید؟ آیا افراد ضعیف الجثه ای شبیه خودش، شانس داشتن بدن عضلانی و نیرومند را پیدا خواهند کرد؟

نزدیک به 150 سال پیش او با دیسیپلین قوی، انواع ورزش های تا آن موقع شناخته شده را با جدیت دنبال کرد و پس از مدتی واقعا تبدیل به مرد خوش اندامی شد. بعد از مهاجرتش به امریکا همه فکر و ذکرش را مشغول این کرد که یک باشگاه ورزشی راه بیاندازد. او دانش و تجربه شخصی اش را در باشگاه اجرا کرد و مریدان زیادی پیدا کرد. وی در ضمن از طریق انتشار کتاب و مقاله هایی که خودش طراحی و نقاشی اش را انجام می داد به یکی از پیشگامان بدن سازی و ابداع روش های ورزش شد.

تمرین 15 دقیقه ای صبحگاهی

1

با دو برگ روزنامه، تمرین صبحگاهی را  شروع کنید. سعی کنید آن را به کمک انگشتان به صورت یک توپ درآورید و با تلاش و تمرکز همه گوشه هایش را طوری جمع کنید که در مشت تان جا شود. این حرکت برای بیدار باشِ آرام ماهیچه ها و انتقال کمی سریعتر گردش خون خوب است.

2

در ادامه سعی کنید برای حدود 70 مرتبه کاغذ لوله شده را به سختی در دستان تان بفشارید و بعد برای لحظه ای ماهیچه های مچ و انگشتان دست را رها کنید و دوباره  آن را با قدرت تمام در هم بفشرید

3

در حالت ایستاده دست تان را باز کنید و طبق تصویر آن را بچرخانید. تعداد دفعات  و مسیر هر بار افزاینده اش در طی روزها و هفته های آتیف به اختیار خودتان است.

circles

با کمی تغییر، این حالت ها را تکرار کنید.

5برای حدود 30 تا 60 بار طبق حالت درون تصویر، پاهای تان را حرکت دهید

5

6

این حرکات برای شش و قفسه سینه عالی است. هر بار که به حالت ایستاده بر می گردید 2 الی 3 نفس عمیق بکشید و برای حدود 15 بار تکرار کنید.

7

برای ماهیچه سازی شکم این حرکت عالی است. مقدارش را بر اساس وضعیت خودتان، کم کم زیاد کنید.

9

اگر می توانید به حالت نشسته برسید بهتر است وگرنه لازم نیست سخت بگیرید.

10

برای ستون فقرات و کمر … افراد میانسال بلند کردن سر و گردن برای بیشتر از 5 سانتیمتر کمی دشوار خواهد بود. به بدن تان گوش دهید و عجله نکنید.

11در حین تکرار این حرکت سعی کنید 2  تا 3 بار نفس تان را  در شش پر و خالی کنید.

bath

حمام آب سرد پیشنهاد آخر برای این ورزش 15 دقیقه ای است. ولی سعی کنید اول، ضربان قلب و تنفس تان به حالت عادی برگردد. اول سر را خیس کنید و بعد بقیه بدن … و فراموش نکنید که دوش آب سرد فقط برای 2 تا 6 ثانیه در نظر گرفته شده است.

 

Odd Exercises for Physical Vigor: An Oldtime Strongman’s 15-Minute Morning Routinehttp://www.artofmanliness.com/2014/05/15/odd-exercises-for-physical-vigor-an-oldtime-strongmans-15-minute-morning-routine/

More from مرد روز
زن لخت و کتابخانه
ترکیب زیبایی بدن زن و دانش جمع آوری شده در کتابها
Read More