چرا بعضی ها خوش شانس تر هستند


شاید در نگاه اول، شانس اصلی زندگی ما مربوط به این باشد که کجا و چه وقت به دنیا می آئیم. در چه خانواده ای بزرگ می شویم و وضعیت هوش و قیافه مان چگونه است؟  ولی بعضی ها به نظر می رسد در شرایط مشابه زندگی، خوش شانس تر هستند. 

۱ –  هشیاری مداوم 

آمادگی و هشیاری باعث می شود که یک فرد مترصد بهره برداری از هر امکانی باشد. آدم های خوش شانس، زندگی شان را در حالت کنترل اتوماتیک نگه نمی دارند. آنها هر لحظه مسلط بر تغییرات، فرصت ها و نارسایی ها هستند.

۲ – اهل عمل

آدم ها به وقت عمل کردن که می رسند ۳ نوع هستند. آنها که امکان عملی شدن یک واقعه را تدارک می بینند. آنها که نظاره گر ماجرا هستند و آنها که در تعجب هستند که اصلا چه اتفاقی افتاده است. افراد خوش شانس با عملی ساختن یک واقعه یا تصمیم، طبیعتا  خودشان را همواره در معرض شانس و تهیه موقعیت بهتر، قرار می دهند.

۳- بهره برداری از فرصت

افراد زیادی وجود دارند که چشمشان را بر روی فرصت ها می بندند یا متوجه آنها نمی شوند در صورتی که شانس به صورت موقعیت های جدید، درِ خانه همه را می زند. ولی فقط آنهایی که امادگی بهره برداری از فرصت ها را دارند خوش شانس و موفق هستند.

۴ – درک و شعور

دانستنی ها دو نوع هستند. دانش ظاهری آن است که افراد از طریق خواندن کتاب و رفتن به مدرسه می آموزند. دانش باطنی اما از طریق تجربه و کشف و شهود به دست می آید. افراد خوش شانس همان هایی هستند که می توانند دانش ظاهری و باطنی را ترکیب کنند. ترکیبی که باعث می شود از هوش عاطفی بیشتری برخوردار شوند. آنها از این طریق می توانند هم به درک بهتری از شرایط اجتماع برسند و هم به یک پیشبینی درست تر از مسیر اتفاقات، دست پیدا کنند.

۵ – تطبیق پذیربودن

از هراکلیتوس، فیلسوف یونانی نقل شده است که جهان هر لحظه در حال تغییر است و برای همین هیچکس نمی تواند مثلا در یک رودخانه دوبار شنا کند چون رودخانه وقتی از کنار ما رد می شود به سرعت تغییر می کند.

این روزها که سرعت تغییرات بیشتر از همیشه است فقط آدم هایی که قدرت همراهی با تغییرات را دارند آدم های خوش شانس تری هستند چون هم کمتر آسیب می بینند و هم  به فرصت بیشتری دست می یابند.

 

The 8 Habits of Highly Lucky People

https://www.psychologytoday.com/blog/the-blame-game/201601/the-8-habits-highly-lucky-people?utm_source=FacebookPost&utm_medium=FBPost&utm_campaign=FBPost

Image Source

https://www.pexels.com/@rawpixel
http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/05/why-luck-matters-more-than-you-might-think/476394/

More from ماهان طباطبایی

تقلید، موثرتر از کشف و اختراع

[caption id="attachment_37186" align="aligncenter" width="960"] Photo by Allan Grant/Getty[/caption] مایکل توماسلو نویسنده کتاب...
بیشتر بخوان