چرا بعضی‌ها خوش شانس‌تر هستند

شاید، شانس اصلی زندگی ما مربوط به این باشد که کجا و چه وقت به دنیا می آئیم. در چه خانواده ای بزرگ می شویم و وضعیت هوش و قیافه مان چگونه است؟ ولی خیلی ها در موقعیت های مشابه نظیر اعضای یک خانواده قادر  به استفاده از شانس خود نیستند. چه عواملی باعث می شود که بعضی ها خوش شانس تر هستند:

۱ –  هشیاری مداوم 

آمادگی و هشیاری باعث می شود که یک فرد مترصد بهره برداری از هر امکانی باشد. آدم های خوش شانس، مسلط بر تغییرات، فرصت ها و نارسایی ها هستند. برای استفاده کامل از شانسی که به سمت شان می آید آمادگی کامل دارند.

۲ – اهل عمل

آدم ها به وقت عمل کردن که می رسند ۳ نوع هستند. آنها که امکان عملی شدن یک واقعه را تدارک می بینند. آنها که نظاره گر ماجرا هستند و آنها که در تعجب هستند که اصلا چه اتفاقی افتاده است. افراد خوش شانس اهل عمل و انجام کارها هستند. آنها همواره خودشان را در معرض شانس و  موقعیت بهتر، قرار می دهند.

۳- بهره برداری از فرصت

خیلی ها چشمشان را بر روی فرصت ها می بندند یا متوجه آنها نمی شوند چون شانس به صورت موقعیت های ناآشنا، درِ خانه همه را می زند. ولی فقط آنهایی که منتظرو جستجوگر هستند اماده بهره برداری از فرصت ها هستند.

۴ – درک و شعور

آنها که درک و شعور بیشتر دارند می توانند به یک پیشبینی درست تر از مسیر اتفاقات، دست پیدا کنند. به همین خاطر می توانند آماده تر از بقیه از شانس و فرصت بهره ببرند.

۵ – تطبیق پذیربودن

از هراکلیتوس، فیلسوف یونانی نقل شده است که جهان هر لحظه در حال تغییر است و برای همین هیچکس نمی تواند مثلا در یک رودخانه دوبار شنا کند.  این روزها که سرعت تغییرات بیشتر از همیشه است فقط آدم ها و شرکت ها و تخصص هایی که قدرت همراهی با تغییرات را دارند خوش شانس تر هستند. چون تطبیق با شرایط جدید یعنی امادگی بیشتر برای استفاده از فرصت های جدید…

 

The 8 Habits of Highly Lucky People

https://www.psychologytoday.com/blog/the-blame-game/201601/the-8-habits-highly-lucky-people?utm_source=FacebookPost&utm_medium=FBPost&utm_campaign=FBPost

Image Source

https://www.pexels.com/@rawpixel
http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/05/why-luck-matters-more-than-you-might-think/476394/

More from ماهان طباطبایی
یک فیلسوف و تکاپو برای شادی
صاحب نظران فرانسوی اذعان می کنند که مردم شان با وجود رفاه بالایی...
Read More