توقعات نابجا، یکی از دلایل اصلی ناراضی بودن انسانها

mother11

چرا دنیا عادل نیست

هزاران بار می شنویم که زندگی عادلانه نیست ولی هر بهانه ایی می آوریم که این حقیقت را نپذیریم .

چرا برای همه دوست داشتنی نیستم

توقع اینکه همه از ما خوش شان بیاید شاید درخواست سالم و منطقی نباشد. چون عملا نمی شود همه نوع آدم، از ما راضی باشند. نمی توانیم توقع داشته باشیم صرف اینکه انسان خوبی هستیم پس دیگران می بایست به شکل اتوماتیک آن را دریابند.  بسیاری از آدم های متین و فعال و مفید برای اجتماع، هیچوقت قدرشان دانسته نمی شود.

می توانم او را تغییر دهم

تغییر دادن دیگران از آن توقعات است که بسیاری از ما در طول زندگی همواره با خودمان حمل می کنیم. وسوسهِ تغییر دادن افراد، حتی در مورد آنهایی که تمایلی برای تغییر نشان نمی دهند هم وجود دارد. اما یکبار برای همیشه خوب است به این واقعیت برسیم که « خودمان» تنها فردی هستیم که قادر به تغییرش می باشیم.

شناسایی توقعات نابجا و حذف شان از زندگی به خودی خود به قدرت توقع واقعی که از زندگی داریم نیرو می بخشد و به ما کمک می کند سبکتر و ساده تر، زندگی را با رضایت تجربه کنیم.

 

Almost everyone who is unhappy with life is unhappy for the same reasons

Almost everyone who is unhappy with life is unhappy for the same reasons

Image Source
Public Doman Pictures / Pixabay via CC0 Public Domain

 

More from ماهان طباطبایی

فرق مذهب ژاپنی‌ها با مذاهب ابراهیمی

مذاهب ابراهیمی یهودی، مسیحی و مسلمان از سه رفتار مشابه پیروی می...
بیشتر بخوان