کاریکاتور روز – رسوایی پاناما

CfnNBraWsAAq5Nxمی گویند مالیات های از دست رفته از این بهشت مخفی ثروتمندان در سرزمین های غربی، عدد بزرگی نیست ولی تاثیر میلیاردها دلاری که از سرزمین های فقیر و جهان سوم، توسط متمولین و زمام داران شان به پاناما برده می شود خیلی زیاد است.

 برآورد کرده اند که فقط پول های فرار کرده از کشورهای فقیر افریقایی به پاناما می توانست فقر مرگباری که 45 درصد مردم این کشورها را هر روز تهدید می کند از بین ببرد.

panama_papers__alfredo_martirena

 

 

More from مرد روز

ژست مردانه

در طول تاریخ تمدن، خواسته یا ناخواسته، توقعات زیادی برای مردان در...
بیشتر بخوان