خصلت های مردان ذلیل

150219-mensrights_0 (1)

در دنیای واقعی دو نوع مرد وجود دارد. اولین گروه مردانی هستند که به نسبت موقعیت و شانس و ریسک خود در زندگی و در روابط زناشویی، گلیم خود را از آب می کشند..

گروه دوم مردان ضعیف صفتی هستند که در زمینه های مختلف زندگی نمی توانند موفق باشند بخصوص در ارتباط با جنس مخالف … مردانی که مدام نقش قربانی و مظلوم را بازی می کنند

می گویند یکی از اعمال انسانها در اوقات فراغت، کلنجار رفتن با این حس است که « چقدر من بدبختم، چقدر بدشانسم و چرا قدر مرا نمی دانند»

ما انسانها عاشق این هستیم که فکر کنیم که بدبختی ها و سختی های زندگی ما از بقیه بدتر است و به همین خاطر، مدام معترضیم که بقیه افراد متوجه امشکلات ما نیستند.

اما اگر ما مظلوم و بدبختیم پس در دنیای بیرون از ما، شاید قضاوت می تواند این باشد که افراد بازنده ای نیز هستیم.

بنا بر این تا می توانید شکواییه ردیف کنید که ترفیع و موقعیت بالاتر، حق شما است. معشوقه تان به شما خیانت کرده است. دوستان به شما زنگ نمی زنند و احترامی برای شما قائل نیستند. وضع مالی تان خوب نیست و … ولی هیچوقت از یادتان نرود که برای هیچکس دیگر، وضعیت مفلوکی که از خودتان ارائه می دهید جالب نیست.

مردان ذلیل، تصوری که از خود می آفرینند آنقدر ضعیف و ضربه پذیر است که زنان، طبیعتا هیچ کششی به آنها پیدا نمی کنند. زنان مقدمتا با دیدن این نوع مردان، از خود می پرسند او که نمی تواند حتی از خودش راضی باشد چطور می توانم در کنار او احساس اطمینان داشته باشم؟

در چشمان مردان ذلیل، حس بی پناهی، یاس و بن بست موج می زند. این نوع افراد خیلی زودتر از موعود در هر کاری بخصوص در جذب علاقه زنان، تسلیم می شوند. خیلی ها از بدشانسی یا خوشتیپ و خوش هیکل نبودن یا خجالتی و ترسو بودن یا وضع مالی خوب نداشتن، گله مند هستند.

کمبودها و ناکامی ها و بد آوردن ها برای افراد قوی و حتی مردان معمولی، می تواند تبدیل به برگ برنده شود ولی افراد ذلیل، فقط آن را چماقی می سازند که مدام بر سر خودشان می کوبند.

مردانی که می ترسند تصمیم بگیرند

Which Sex is Playing a Higher Stakes (Reproductive) Game?

https://www.psychologytoday.com/blog/the-how-and-why-sex-differences/201101/which-sex-is-playing-higher-stakes-reproductive-game

7 Low Status Behaviours You Need to Stop Right Now

http://www.wayofthegentleman.net/7-low-status-behaviours-you-need-to-stop-right-now/

Why are so many middle-aged men committing suicide?http://www.telegraph.co.uk/men/active/mens-health/11423068/Why-are-so-many-middle-aged-men-committing-suicide.html

Image source
R.E. Barber Photography
https://www.flickr.com/photos/39873796@N06/12200156415/

More from ماهان طباطبایی
چند پرنسیپ جوانمردانه
برای کلمه «مرد» تعریف مشابهی در ذهن همه مردم دنیا ایجاد می...
Read More