گزارش یک قرار آشنایی

کتی ۲۵ ساله، مشاور بازاریابی و جک ۳۰ ساله هنرپیشه، یک قرار ناگهانی و بدون آشنایی قبلی گذاشتند. گزارش زیر نظر و احساس هر کدام نسبت به دیگری است.

نظر کتی در باره ملاقاتش با جک

آحساس اولیه ات چی بود؟
عین یکی از فیلمسازهای انگلیس بود

در باره چی حرف زدید؟
همه چی؟ از سلیقه غذا تا شکسپیر

لحظه ناخوشایند؟
وقتی پرسید اهل ازدواج هستی؟ و بعد ادامه داد البته منظورم ازدواج با من نیست. کلا می پرسم.

غذا خوردنش مودبانه بود؟
آره ولی یک تکه از غذایم که ماهی دودی رویش بود رو خورد تا ثابت کنه خیلی شجاعه. من ماهی دودی خیلی دوست دارم و همش ۴ تا تیکه بود 🙁

بهترین چیز در باره جک؟
آدم جالبی بود و پرانرژی و البته خنده رو

آگه کرونا نبود می بوسیدیش موقع خداحافظی؟
آره ولی گونه اش رو

نمره اش چنده؟
هفت از ده

دوست داری باز هم باهاش قرار بگذاری؟
می سپارم به سرنوشت

نظر جک در باره کتی

اولین برداشتت ازش چی بود؟
خوش لباس، پر انرژی و تاثیرگذار

در باره چی حرف زدید؟
عشق کتی به ورزش شنا و چیزای دیگه… کتاب های مورد علاقه مون رو به هم معرفی کردیم.

لحظه ناخوشایند؟
وقتی فهمیدم قرار مون رو خودش نمی خواست. خواهرش براش ردیف کرد

بهترین چیز در باره کتی
باوجود اینکه هر دو فهمیدم این قرار به جایی نمیرسه ولی تا آخرش کنجکاو بود و حضور داشت.

اگه کرونا نبود می بوسیدیش
نه. فهمیدیم که که آینده ایی با هم نخواهیم داشت

نمره اش چنده؟
هفت از ده

می خواهی دوباره قرار بذاری باهاش؟
فکر نکنم. دختر با حالی بود ولی جرقه ایی بین ما ایجاد نشد.


Blind date: ‘He said, “Do you want to get married”
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2021/may/15/blind-date-katie-jack

More from ماهان طباطبایی
نیچه: دنیا دیگر با قواعد خدا نمی چرخد
این روزها همه جا صحبت از فردریک نیچه است و بیشتر از...
Read More