کشتی کچ زنان ژاپنی

       e9hyHkaRFZdDV_jLZuTS6oAbCP3alOfALRUr4n-L4mOGesbARRWcb9L0V9LMsoyoVCIMuC-LQc1J4REZ-TGoeQ
عکسها توسط عکاس خبرگزاری رویتر  گرفته شده است

telegram

More from مرد روز

عکاس سرزمین عجایب

عکاس آلمانی Frank Kunert حدود یک ماه روی ساختن ماکت های کوچک از...
بیشتر بخوان