کاریکاتور روز – اخراج آدم و حوا و …

Kat. B, Pavel Matuška, CZ, 1 (NXPowerLite)-L

bucharest2016oguzgurelturkey

 

https://telegram.me/marderoozmedia

More from مرد روز

گوگل و حقایق جالب – 3

بر اساس یکی از تحقیقات صورت گرفته در دانشگاه هاروارد، افراد غیرمذهبی...
بیشتر بخوان
  • Neo

    احمق خودت و کاریکاتورست!!

    • Ali

      یعنی چی؟!