کاریکاتور روز – آیا اخراج آدم و حوا اجباری بود

Kat. B, Pavel Matuška, CZ, 1 (NXPowerLite)-L

 

More from مرد روز

پرطرفدارترین اسم فامیل در کشورهای جهان

در قاره افریقا اسامی خانوادگی بیشتر در باره ستایش و احترام به...
بیشتر بخوان