کاریکاتور روز – آیا اخراج آدم و حوا اجباری بود

Kat. B, Pavel Matuška, CZ, 1 (NXPowerLite)-L

 

More from مرد روز

قانون آزادی زندانیان پاریس پس از ازدواج با روسپی‌ها و مهاجرت اجباری به امریکا

https://marde-rooz.com/wp-content/uploads/2018/10/banner4-2.jpg اقتصاد دان اسکاتلندی و یکی از مشاوران مالی لویی پانزدهم  John Law...
بیشتر بخوان