سلفی پا – شهرام از عمان

مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی است. لحظه های درنگ و تامل و قدر زندگی را با همه سختی ها دانستن…

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید تا سادگی و صمیمت و درنگ تکثیر شود.

info@marde-rooz.com

More from مرد روز

هفت آرایشگر و مدل موی مردانه جدید

مجله « سالن» در باره انواع سلیقه های اصلاح موی سر و آرایشگری...
بیشتر بخوان