گوگل و حقایق جالب – ۱۴

CeU4tW1WAAE3Xw0

میانگین مدت یک رویا در حین خواب بین ۲ تا ۳ ثانیه است

کشور پرتغال از ۱۲ سال پیش انواع مواد مخدر را آزاد و قانونی اعلام کرد. در طی این مدت، تعداد معتادین کشور نصف شده است.

همه پرچم های امریکایی برافراشته شده در ماه به خاطر امواج رادیو اکتیو، سفید شده اند.

آدمها به افرادی که موقع حرف زدن چشم در چشم شان می دوزند و تماس نگاه شان بر آنها مداوم است را باهوش تر فرض می کنند

دوستان خیلی نزدیک و صمیمی احتمال زیاد دارد که خصوصیات ژنتیک شان مشابه و در حد اعضای فامیل باشد.

سیستم دفاعی بدن هر روز یک سلول ناقص را از بین می برد که اگر می ماند سرطانی می شد.

انسان  و موز ۵۰ درصد دی ان ای شان شبیه به هم است.

شانس کشته شدن انسانها  توسط حمله گاو ۲۲ مرتبه بیشتر از کوسه ها است.

متخصصین تخمین زده اند از سال ۲۰۲۵، انرژی خورشیدی منبع اصلی انرژی بشر می شود.

بیشتر ستارگانی که در آسمان می بینیم دیگر وجود ندارند … نورهایی که می بینیم هزاران سال طول کشید تا به ما برسند. خاموش شدن شان هم هزاران سال طول می کشد تا متوجه شویم.

 

https://twitter.com/GoogleFacts

https://web.telegram.org/#/im?p=@marderoozmedia

More from مرد روز

تصاویر سکسی با حروف انگلیسی

۱۳۵ سال پیش نقاش فرانسوی Joseph Apoux مجموعه حرف الفبا را به...
بیشتر بخوان