گوگل و حقایق جالب هفته

CeU4tW1WAAE3Xw0

میانگین مدت یک رویا در حین خواب بین 2 تا 3 ثانیه است

کشور پرتغال همه انواع مواد مخدر را آزاد و قانونی اعلام کرد و در طی 11 سال گذشته تعداد معتادین کشور نصف شده است.

همه پرچم های امریکایی برافراشته شده در ماه به خاطر امواج رادیو اکتیو، سفید شده اند.

آدمها به افرادی که موقع حرف زدن چشم از چشم شان بر نمی دارند و تماس نگاه شان بر آنها مداوم است را باهوش تر فرض می کنند

نفس کشیدن در هوای پکن به اندازه 21 سیگار به  شش ها ضرر می زند.

دوستان خیلی نزدیک و صمیمی احتمال زیاد دارد که خصوصیات ژنتیک شان مشابه و در حد اعضای فامیل باشد.

سیستم دفاعی بدن هر روز یک سلول را از بین می برد که اگر می ماند سرطانی می شد.

انسان  و موز 50 درصد دی ان ای شان شبیه به هم است.

شانس کشته شدن انسانها  توسط حمله گاو 22 مرتبه بیشتر از کوسه ها است.

متخصصین تخمین زده اند از سال 2025، انرژی خورشیدی منبع اصلی انرژی بشر می شود.

بیشتر ستارگانی که در آسمان می بینیم دیگر وجود ندارند.

https://twitter.com/GoogleFacts

https://web.telegram.org/#/im?p=@marderoozmedia

More from مرد روز

کاریکاتور روز – پنج تصویر خفن

کاریکاتوریست ها، مورخین نکته های نادیده گرفته شده اجتماع بشری هستند. آنها...
بیشتر بخوان
  • پوریا

    قشنگ بود و جالب.