افزایش هورمون مردانه در زنان و آرایش بیشتر

Women-Makeup-Routine-Habits-760x428

بدن زنان هر چه به پایان دوره قاعدگی و زمان تخمک گذاری نزدیک می شوند با افزایش دو هورمون پروژسترون و استروژن روبرو خواهد شد. همزمان با آن، هورمون تستوسترون نیز در میانهِ دوره قاعدگی، در بدن زنان تولید می شود. اما تاثیر مستقم افزایش هورمون تستوسترون فقط به افزایش میل جنسی زنان محدود نیست.

بر اساس تحقیقات دو متخصص انستیتیوی «عصب شناسی» در دانشگاه گلاسکو، رابطه مشخصی بین افزایش هورمون مردانه در زنان، به صورت کلینیکی وجود دارد.

در این سنجش، از ۸۵ زن که دوره قاعدگی منظم دارند دعوت شده است که برای ۵ هفته به آزمایشگاه تیم تحقیقاتی مراجعه کنند تا به صورت مداوم بزاق دهان شان برای اندازه گیری سه هورمون عنوان شده، جمع آوری شود.

در طی تحقیقات کلینیکی، از زنان خواسته شده بود که از بین ۵۰ عکس آرایش شده زنان که در برابرشان قرار داده شده است، مشخص کنند کدام روشِ آرایش را بیشتر می پسندند. زنانی که با افزایش هورمون مردانه مواجه بودند تمایل بیشتری به آرایش زیاد و خودنمایی جنسی نشان دادند.

در یک تحقیق دیگر تلاش شد رابطه بین حسادت زنانه و بالا رفتن مقدار تستوسترون ثبت شود. در این سنجش از زنان خواسته شد که مردان زندگی شان را در کنار زنان جذاب تصور کنند. جمعبندی این سنجش نیز مشخص کرد هر چه سطح هورمون تستوسترون زنان در طی روزهایی مختلف بالاتر بود میزان حسادت شان نیز بیشتر می شود.

زنان در هفته آخر دوره ماهانه و قبل از تخمک گذاری، به ابراز رفتارهای دیگر نظیر پوشیدن لباس های توجه برانگیز و حتی لباس های که بخش بیشتری از پوست بدن شان را نمایان می کند نیز می پردازند.

 

Fisher, C. I., Hahn, A. C., DeBruine, L. M. & Jones, B. C. (in press). Women’s preference for attractive makeup tracks changes in their salivary testosterone. Psychological Science.

Jones, A. L. (2015). Cosmetics alter biologically-based factors of beauty: evidence from facial contrast. Evolutionary Psychology, 13(1), 210–229.

Gueguen, N. (2012). Makeup and menstrual cycle: Near ovulation, women use more cosmetics. The Psychological Record, 62, 541–548.

Ritchie, L. L., & van Anders, S. M. (2014). There’s jealousy . . . and then there’s jealousy: Differential effects of jealousy on testosterone. Adaptive Human Behavior and Physiology, 1, 231–246.

Samson, N., Fink, B., & Matts, P. J. (2010). Visible skin condition and perception of human facial appearance. International Journal of Cosmetic Science, 32, 167–184.

 Image  Source

 

More from مرد روز
دو حالت جنسی ورزشکارانه
متخصص مسائل جنسی Eric Marlowe Garrison می گوید« لازم نیست کارهای عجیب و غریب...
Read More