برای آزمون شخصیت اینجا را کلیک کنید

980x

موجودات بسیار ساده تک سلولی قادر به بقای خود در طبیعت فقط از طریق یک نوع تشخیص هستند. تک یاخته های فوق یا به سمت غذا جذب می شوند یا از مواد مسموم پرهیز می کنند. حلزون دریایی که موجود کمی پیچیده تری با 20 هزار یاخته عصبی است نیز به همینگونه رفتار می کند. آیا امکان دارد این شیوه قیاس، بنیان واکنش های موجودات بسیار پیچیده و از جمله بشر نیز باشد؟

از بودایی های هزار سال پیش، کتیبه ای به جا مانده است که نوعی دستورالعمل تمرکز ذهنی باعنوان « مسیر خالص شدن» است. در این درسنامه بودایی، خصلت های انسانی را به 3 گروه تقسیم کرده است. گروه اول مومن / حریص ها هستند که مثلا به محض وارد شدن به یک مهمانی با دلبازی، خوشرویی و علاقه به سمت غذاها و همصحبیتی با بقیه می شتابند.

گروه دوم، افراد نکته بین و منتقد هستند که اگر به همان مهمانی دعوت شوند در بدو ورود به همسان نبودن مبل ها با سایر اشیا خانه توجه می کنند و در طول شب سرگرم مخالفت و بحث با بعضی از مهمانان هستند. گروه سوم که اهل حدس و گمان و خیال ورزی هستند با جمع و مهمانی خوبند ولی همیشه در درون دنیای شخصی که ساخته اند جا خوش می کنند و فقط حضور خوشایند دارند.

به نظر می رسد این نوع شیوه جذب و پرهیز که در شروع حیات، از تک سلولی ها سر زده است همچنان در تعیین خصلت ها و واکنش های انسانها ریشه دارد. دیدگاه های جدید در زمینه دلایل و انواع یادگیری ها آزمون های مشخصی نیز رسیده اند. برای نمونه آزمون 13 سئوا لی BTQ کمابیش به شما نشان خواهد داد که کدام یک از سه شخصیت ذهنی  هستید که بودایی ها در انسانها مشاهده کردند

در این آزمون در برابر هر سئوال، شما می توانید به نسبت نزدیک بودن شخصیت تان به گزاره های عنوان شده، از نمره 1 که خیلی شبیه شما است تا شماره 3 را برگزینید. ما ترجمه ساده 13 سئوال را اینجا قرار می دهیم که می توانید بر اساس آن، ازمون شخصیتی را انجام دهید.

جنسیت شما

1- معمولا دوست دارم

در عالم خودم باشم
دوست دارم
همیشه مو را از ماست بکشم

2- معمولا دوست دارم

بی هدف مسیرم را ادامه بدهم
سریع و شلوغ باشم
همراه باشم

3- از نظر دیگران ممکن است

خوش قلب به نظر بیایم
فیلسوف ماب دیده شوم
واقع بین باشم

4- وقتی دیگران جو زده می شوند

همراهی می کنم
در باره اش شک می کنم
می زنم بیرون از این ماجرا

5- لباس هایم را معمولا

با بی خیالی انتخاب می  کنم و می پوشم
جذاب و همراه  با مد هستم
تمیزو مرتب هستم

6- اتاقم

تمیز و مرتب هست
درهم ریخته و شلخته
سنگین و رنگین

7- تو مدرسه معروفم به

دوست های زیاد دارم
خوشفکرم
تو هپروت هستم و خیالاتی

8- سلیقه لباس پوشیدنم به این خاطر است که

خیلی خلاق هستم
درهم و برهم و نامنظم هستم
تابع قانون و سلیقه عمومی نیست

9- ترجیخ می دهم محل زندگی ام

منظم باشه
شلوغ پلوق ولی خاص باشه
قشنگ باشه

10- وقتی کار می کنم دوست دارم

به بهترین شکل ممکن باشه و آینده نگر
با شوق و ذوق انجامش بدهم
مطمئن باشم که همه چیز درست پیش می رود

11- اگر مهمانی راه می اندازم

شلوغ و پر سرو صدا باشه
فقط یک عده خاص را دعوت می کنم
ناگهانی و غیرمترقبه ادم ها را دعوت می کنم

12- بقیه فکر می کنند من

جدی و معقول هستم
تو خیالات پرسه می زنم
خوش قلب و مهربان هستم

13- موقع تمیز کردن اتاقم

احساس غرور می کنم که همه چیز مرتب هست
سریع چیزهای نامنظم و ناجور را می بینم
اصلا متوجه نمی شوم چقدر همه چیز ریخته است به هم

برای آزمون شخصیت اینجا را کلیک کنید

What Is Your Mindfulness Personality Type?
https://web.telegram.org/#/im?p=@marderoozmedia
More from مرد روز
اسباب بازی جنسی برای خودارضایی مردان
دیگر نمی توان انکار کرد که اکثریت بشر خودارضایی می کنند. در...
Read More