کاریکاتور روز – پاندا و گربه

کارتونیستی که یک پاندا و یک گربه را در دو تصویر زیر جا داده است ظرف هفته گذشته نزدیک به 200 هزار بار توسط دیگران بازنشر شده است و رقم بازدید از وبسایت و فیسبوکش به میلیونها مرتبه رسیده است. پیدا کردن پاندا از میان آدم برفی ها و گربه ای که بین جغدها ایستاده است هم آسان است و هم خیلی دشوار… بیشتر به خاطر تکنیک ظریفی که در حین طراحی به کار برده است ، Dudolf .پیدا کردنشان شاید زمان زیادی ببرد ولی آنجا هستند.

Find_the_panda_puzzle

 

bagoly

More from مرد روز
سلفی پا – دنیا و امتحان کنکور دکترا
مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی...
Read More