هشت عکس هفته

Andrea Alfano Italy Stabat Mater Dolorosa: The Sorrows of Mary

مراسم « غم های مریم مقدس» – ایتالیا
Andrea Alfano – Italy –Stabat Mater Dolorosa: The Sorrows of Mary
Rentsendorj Bazarsukh - Reuters
آخرین تنظمات گارد رسمی مغولستان برای رژه در برابر رئیس جمهور آلمان
Rentsendorj Bazarsukh – Reuters
Timothy A. Clary - AFP - Getty
نصب تابلوی تبلیغ در منهتن نیویورک
Timothy A. Clary – AFP – Getty
Mikhail Bochkarev
 حمام آفتاب در خیابان های سنت پیترزبرگ
 Mikhail Bochkarev
Tatsuo Suzuki
خیابانی در توکیو
Tatsuo Suzuki
Luca Meola
خطر در خیابان های سن پائولو
Luca Meola
Glenn Capers
دو دستفروش در خیابانی در امریکا
Glenn Capers
Lorenzo Zoppolato
  مردان سیسیلی در رژه مذهبی
Lorenzo Zoppolato
More from مرد روز
دنیا در چهار سال آینده با ترامپ
این 5 ویدئوی چند ثانیه ایی می تواند نشانگر بخشی از رفتارهای چهار...
Read More